Tổ công tác hỗn hợp gồm cán bộ hai bên (Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh khoảng ba người và của Công ty Formosa Hà Tĩnh khoảng ba người) cùng làm việc tại trụ sở Công ty Formosa Hà Tĩnh (Khu kinh tế Vũng Áng, thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh).

Khu nhà hành chính Công ty Formosa Hà Tĩnh
Khu nhà hành chính Công ty Formosa Hà Tĩnh.

Theo ông Thắng, do dự án Formosa rất rộng và người làm việc đông nhưng chỉ có một phòng hành chính, khi cơ quan chức năng đến kiểm tra thì họ thụ động. Như “Tổ kiểm tra, giám sát hoạt động xử lý môi trường, xả thải ra môi trường tại dự án Formosa Hà Tĩnh” đến yêu cầu cái gì thì họ mới làm cái đó. Còn tổ công tác hỗn hợp sẽ tổng hợp, báo cáo tổng thể về công việc nhanh, kịp thời.

Ví như cơ quan chức năng Việt Nam đến yêu cầu số liệu sản xuất hằng ngày, hay lượng chất thải của Fomorsa thì tổ công tác hỗn hợp sẽ có số liệu báo cáo ngay. Đồng thời, tổ công tác hỗn hợp này cũng sẽ thực hiện việc giám sát các hoạt động khác của Formosa Hà Tĩnh…

Dự kiến trong tuần này, tổ công tác hỗn hợp đi vào hoạt động.

ĐẮC LAM