Nâng vốn dự án quan trọng quốc gia từ 10.000 tỷ đồng lên 35.000 tỷ đồng: Quá cao!

Đề xuất của Chính phủ điều chỉnh tiêu chí mức vốn đầu tư của các dự án quan trọng quốc gia từ 10.000 tỷ đồng hiện hành lên tới 35.000 tỷ đồng không nhận được nhiều đồng thuận từ các uỷ viên UB Thường vụ Quốc hội. Chủ nhiệm UB Tư pháp Lê Thị Nga thì nêu vấn đề đáng suy nghĩ là dự án đầu tư công thường chất lượng thấp, lãng phí cao, nguy cơ tham nhũng lớn…

Sớm đánh giá kết quả đầu ra dự án đầu tư công

Với kết quả của 3 năm thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 - 2020, nhiều đại biểu Quốc hội đã khẳng định, đổi mới trong đầu tư công thời gian qua là đúng đắn và đem lại nhiều hiệu quả. Tuy nhiên, nhiều đại biểu Quốc hội kỳ vọng sự đánh giá đầy đủ hơn về kết quả đầu ra của dự án sau đầu tư.

Đầu tư công trung hạn: Phân bổ nguồn vốn đảm bảo đúng nguyên tắc, tiêu chí

Sáng 23/2, dưới sự chủ trì của Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn, Ban thường vụ Tỉnh ủy đã họp để nghe và cho ý kiến đối với Báo cáo Đầu tư công trung hạn 2016 – 2020 do Ban cán sự Đảng UBND tỉnh chuẩn bị. Dự cuộc họp có Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Trần Nam Hồng cùng các đồng chí trong Ban thường vụ Tỉnh ủy, đại diện Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh; văn phòng Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và các ngành: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư.

Hà Tĩnh: Kế hoạch đầu tư công vẫn còn nhiều hạn chế

Sáng 22/2, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn chủ trì Hội nghị giao ban tuần của UBND tỉnh nghe báo cáo Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016- 2020. Cùng dự có các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh, Nguyễn Hồng Lĩnh; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y.

Lập kế hoạch đầu tư công trung hạn: Xác định nguồn vốn, đầu tư hiệu quả

Sau bước thứ nhất là giai đoạn dự kiến sơ bộ về nhu cầu đầu tư và dự kiến khả năng nguồn vốn giai đoạn 2016 – 2020. Bước thứ hai trên cơ sở căn cứ thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; các bộ, ngành, địa phương rà soát, hoàn thiện để tổng hợp trình Chính phủ báo cáo Quốc hội. Bước thứ 3 đã thẩm định và được Thường trực HĐND tỉnh chấp nhận báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư 100 dự án với tổng mức đầu tư trên 21.557 tỷ đồng.


dong
TOP