Tuỳ bút Quê hương

Sắc xuân trên quê hương Kỳ Anh

Mai vàng ở Kỳ Nam

Một mùa xuân nữa lại về, Đảng bộ và nhân dân huyện Kỳ Anh đang chuẩn bị phấn khởi đón chào năm mới trong niềm vui thắng lợi. Thành tựu rõ nét nhất là diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc, đời sống người dân ngày càng được nâng cao…Sớm đưa Kỳ Anh trở thành 1 huyện công nghiệp phía nam của tỉnh trong tương lai.
Mai vàng ở Kỳ Nam

        Năm 2014, thực hiện nhiệm vụ trong trong bối cảnh còn nhiều khó khăn thách thức tác động đến sự phát triển kinh tế – xã hội và đời sống của nhân dân. Song với sự đoàn kết, thống nhất, phát huy truyền thống của Đảng bộ và quê hương, Đảng bộ và nhân dân huyện Kỳ Anh tích cực khai thác tiềm năng, thế mạnh, phát huy nội lực, tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh uỷ – HĐND – UBND tỉnh; sự phối hợp, giúp đỡ của các bộ, ngành Trung ương.  Đảng bộ và nhân dân huyện Kỳ Anh đã đạt nhiều thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước, tạo ra những chuyển biến tích cực, toàn diện trên các lĩnh vực, diện mạo đô thị văn minh, nông thôn đổi mới ngày càng phát triển khởi sắc. Trong đó, giá trị công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp- xây dựng chiếm 42,3 %, dịch vụ – thương mại chiếm 44,1%, tổng thu ngân sách ước đạt 1.349 tỷ đồng, cao nhất từ trước đến nay.
Trước yêu cầu đô thị hóa, bộ xây dựng đã có quyết định công nhân thị trấn Kỳ Anh và  các  xã Kỳ Trinh, Kỳ Thịnh, Kỳ Long, Kỳ Liên và Kỳ Phương đạt tiêu chuẩn đô thị loại 4 và thủ tướng chính phủ đồng ý cho Hà Tĩnh  điều chỉnh địa giới hành chính và thành lập thị xã mới, đáp ứng  quá trình đô thị hóa ở các xã phía nam của huyện Kỳ Anh. Để tạo sự đồng thuận thống nhất cao trong nhân dân, Đảng bộ huyện Kỳ Anh đã tổ chức lấy ý kiến  nhân dân về điều chỉnh địa giới hành chính và thành lập thị xã mới, được nhân dân đồng tình, ủng hộ. Đây là bước ngoặt của huyện Kỳ Anh  trong thời kỳ đẩy mạnh CNH- HĐH quê hương đất nước.
Từ thực tiễn những kinh nghiệm hay và cách làm sáng tạo trong xây dựng nông thôn mới đã khẳng định chủ trương này đã nhanh chóng đi vào cuộc sống, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng cư dân. Từ các xã vùng sâu, vùng xa, vùng ven biển đâu đâu cũng rộ lên phong trào nông dân chỉnh trang nhà cửa, hàng rào và hiến kế, hiến đất, đóng góp công sức, tiền của xây dựng kết cấu hạ tầng, xây dựng các mô hình kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân. Trong đó, việc tự nguyện hiến đất, đóng góp tiền, ngày công lao động, xây dựng và phát triển các mô hình kinh tế, nâng cao thu nhập của các hộ dân đã đạt hiệu quả tốt. Với phương châm “ Nông dân làm, Nhà nước hỗ trợ” và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, bộ mặt nông thôn ở nhiều vùng quê đã có sự thay đổi lớn, người nông dân đã đóng góp chục tỷ đồng và hàng trăm ha đất, cây cối, hàng  ngàn ngày công, bỏ tiền cải tạo nhà cửa, đường thôn, ngõ xóm và xây dựng các công trình phúc lợi. Tòan  huyện xây dựng 820 mô hình kinh tế, trong đó, có 33 mô hình lớn cho thu nhập hàng tỷ đồng/ năm. Đến nay có 18 xã đạt từ 8 đến 13 tiêu chí, 10 xã đạt từ 5 đến 7 tiêu chí. Năm 2014, có thêm 2 xã Kỳ Trung và Kỳ Phương về đích, nâng tổng số lên 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới.
Với một địa bàn rộng, có nhiều dự án trong và ngoài nước đầu tư, trong những năm gần đây, tình hình an ninh chính trị xã hội có nhiều diễn biến phức tạp. Chính vì vậy, nhiệm vụ quốc phòng- an ninh luôn được các cấp uỷ Đảng trong toàn huyện đặt lên hàng đầu. Đảng bộ huyện đã  tập trung tăng cường công tác lãnh đạo xây dựng cụm tuyến an toàn làm chủ, sẳn sàng chiến đấu, chủ động phòng chống thiên tai, bão lụt, cháy rừng, phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, góp phần bảo vệ đảng, bảo vệ chính quyền, tạo điều kiện thuận lợi để tập trung phát triển kinh tế, văn hóa xã hội.
         Bên cạnh đó, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp uỷ Đảng, chính quyền; hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể có nhiều đổi mới tích cực. Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện các giải pháp khắc phục những khuyết điểm, hạn chế sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI); góp phần đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên; củng cố và tăng cường niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với hệ thống chính trị.  Những kết quả, thành tích mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Kỳ Anh đã phấn đấu đạt được trong năm 2014 chính là tiền đề, là động lực quan trọng để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong toàn huyện cùng chung sức, đồng lòng, phát huy truyền thống cách mạng; tinh thần đoàn kết, đổi mới, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Đẩy mạnh phát triển văn hoá – xã hội, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, quan tâm chăm lo đối với các đối tượng chính sách, người có công với cách mạng; quan tâm giải quyết việc làm và thực hiện tốt chương trình giảm nghèo bền vững. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đấu tranh đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên; góp phần nâng cao năng lực và đổi mới phương thức lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường mở rộng dân chủ; nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, tạo sự đồng thuận trong xã hội, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước,
Một mùa xuân mới đã về trên quê hương Kỳ Anh, với niềm phấn khởi, tự hào trước những thành quả đạt được trong năm qua và sức sống tươi trẻ của mùa xuân mới, tin vào thành công của sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, Đảng bộ và nhân dân huyện Kỳ Anh quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết Đảng bộ các cấp; xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh./.

Mạnh Hải- Mai Dung

  Từ khóa: Sắc xuân , Quê hương , kỳ Anh

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP