Trong nước

“Quên” ban hành kết luận thanh tra gần 9 tháng, UBND huyện... rút kinh nghiệm

Mặc dù thời gian thanh tra đã kết thúc vào giữa tháng 1/2018 nhưng đã nhiều tháng trôi qua mà UBND huyện U Minh (tỉnh Cà Mau) vẫn chưa ban hành kết luận thanh tra theo quy định.


Ngày 10/10, nguồn tin của PV Dân trí cho biết, Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau đã có thông báo truyền đạt ý kiến kết luận của lãnh đạo UBND tỉnh này về việc giải quyết khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng khu đất giao cho Trung tâm Giống nông nghiệp tỉnh Cà Mau.

UBND huyện U Minh bị yêu cầu rút kinh nghiệm vì chậm ban hành kết luận thanh tra.

Theo báo cáo của UBND huyện U Minh, việc thanh tra về quy trình xác lập hợp đồng đất lâm nghiệp tại Trung tâm Sản xuất giống cây trồng, vật nuôi hệ sinh thái ngọt huyện U Minh đã được Chủ tịch UBND huyện này thành lập Đoàn thanh tra, thời gian từ ngày 20/12/2017 đến 15/1/2018. Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra trực tiếp tại Trại giống Khánh Lâm 2 và các đơn vị, cá nhân có liên quan.

Như vậy, từ ngày kết thúc thời gian thanh tra (15/1) tính cho đến hết tháng 9/2018 là gần 9 tháng. “Tuy nhiên, đến nay Đoàn thanh tra vẫn chưa ban hành kết luận thanh tra theo đúng quy định. Về vấn đề này, yêu cầu UBND huyện U Minh nghiêm túc rút kinh nghiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ thanh tra”, thông báo nêu rõ ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Cà Mau.

Để giải quyết dứt điểm công tác bàn giao khu đất đã giao cho Trung tâm Giống nông nghiệp tỉnh (xã Khánh An, huyện U Minh), UBND tỉnh Cà Mau đề nghị UBND huyện U Minh chỉ đạo Đoàn thanh tra khẩn trương rà soát, ban hành kết luận thanh tra và triển khai thực hiện kết luận thanh tra theo đúng quy định (trong đó lưu ý thời hiệu thanh tra);

UBND tỉnh Cà Mau yêu cầu huyện U Minh phải báo cáo kết quả thực hiện nói trên về UBND tỉnh trước ngày 13/10/2018.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Cà Mau cũng giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo Trung tâm Giống nông nghiệp tỉnh khẩn trương phối hợp với huyện U Minh, các cơ quan liên quan tiếp tục thực hiện thanh lý các hợp đồng giao khoán đất lâm nghiệp đối với khu đất đã giao cho Trung tâm Giống nông nghiệp tỉnh theo đúng quy định; Báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh trước ngày 15/10/2018.

Tác giả: H.H

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP