Chính sách

Nghiên cứu, lựa chọn phương án tối ưu xây dựng Trung tâm huyện lỵ mới của Kỳ Anh

Chủ tịch UBND tỉnh và đoàn đã đến kiểm tra, khảo sát thực địa tại một số xã như: Kỳ Phong, Kỳ Tiến, Kỳ Giang, Kỳ Trung.

Đó là chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự trong chuyến kiểm tra, khảo sát thực địa để chọn phương án tối ưu xây dựng trung tâm huyện lỵ Kỳ Anh mới, chiều 10/2.>>> Thị xã Hoành Sơn dự kiến sẽ gồm 18 đơn vị hành chính

Nghiên cứu, lựa chọn phương án tối ưu xây dựng Trung tâm huyện lỵ mới của Kỳ Anh
Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự kiểm tra thực địa tại xã Kỳ Tiến…

Theo bản đồ đánh giá hiện trạng quỹ đất của ban tư vấn, hiện nay, quỹ đất trống có thể xây dựng trung tâm huyện lỵ tại xã Kỳ Trung là 522ha, Kỳ Phong 500ha và Kỳ Tiến 750ha.

Qua kiểm tra, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự ghi nhận tư vấn đã có điều tra, đánh giá tương đối chính xác. Tuy nhiên, việc chọn lựa để đưa ra phương án còn rất nhiều khó khăn phía trước, vì vậy, yêu cầu phía tư vấn cần tiếp tục điều tra kỹ lưỡng, phân tích lợi thế, hạn chế của từng địa phương. Cùng đó cần tham khảo ý kiến từ nhiều kênh thông tin, nhất là đội ngũ chuyên gia, các tầng lớp nhân dân. Đặc biệt, phải tính toán cụ thể chiến lược phát triển của trung tâm huyện mới và thị xã Hoành Sơn, tiến hành điều tra xã hội học cả về dân số, đất đai, giao thông…

Nghiên cứu, lựa chọn phương án tối ưu xây dựng Trung tâm huyện lỵ mới của Kỳ Anh
… và tại xã Kỳ Trung

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, trung tâm huyện lỵ mới phải đảm bảo phát triển bền vững, thực sự có tầm với chiến lược phát triển kinh tế, quốc phòng an ninh của tỉnh, đồng thời là hậu cần tốt cho Khu Kinh tế Vũng Áng.

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ rõ, Kỳ Trung hiện đang có nhiều lợi thế hơn so với các xã khác, phía tư vấn cần tập trung nhiều hơn nữa cho việc phân tích vị trí địa lý, những hạn chế, ưu thế của địa phương này. Huyện Kỳ Anh cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động người dân trong việc chấp hành chủ trương, vì sự phát triển chung của tỉnh.

Thế Công/Baohatinh.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP