Truyền thống - Phát triển

Một số hình ảnh về BHXH Hà Tĩnh 20 năm hình thành và phát triển

Bảo hiểm xã hội tỉnh Hà Tĩnh được thành lập năm 1995. Suốt chặng đường 20 năm qua, đơn vị đã nỗ lực phấn đấu để thực hiện ngày càng tốt hơn các chế độ, chính sách về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, góp phần vào sự nghiệp đảm bảo an sinh xã hội, phát triển kinh tế trên địa bàn tỉnh.

Năm 1995, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Hà Tĩnh được thành lập theo Quyết định số 14a/QĐ-BHXH của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Trong 20 năm qua, các thế hệ lãnh đạo và cán bộ công chức, viên chức của ngành luôn hướng tới mục tiêu: thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội của Đảng và nhà nước, phục vụ ngày càng tốt hơn đối tượng hưởng các chế độ về ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hưu trí, tử tuất, bảo hiểm y tế (BHYT) và bảo hiểm thất nghiệp (BHTN).

Từ những khó khăn của ngày đầu thành lập, đến nay BHXH tỉnh Hà Tĩnh đã có những bước trưởng thành và phát triển. Đội ngũ cán bộ công chức viên chức 330 người, trong đó 90% có trình độ đại học và trên đại học, làm việc tại 10 phòng nghiệp vụ và 12 Bảo hiểm xã hội huyện, thành phố, thị xã trực thuộc, cơ cấu tổ chức bộ máy và nhân lực đáp ứng được yêu cầu thực hiện các chức năng nhiệm vụ của ngành. Hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị từ BHXH tỉnh đến BHXH các huyện, thành phố, thị xã từng bước được đầu tư, trụ sở BHXH tỉnh và BHXH cấp huyện đã được xây dựng mới hoặc nâng cấp, đáp ứng yêu cầu làm việc. Công nghệ thông tin được đẩy mạnh, phần hành nghiệp vụ chuyên môn được thực hiện bằng các chương trình phần mềm.

Hằng năm BHXH tỉnh Hà Tĩnh đều hoàn thành vượt các chỉ tiêu kế hoạch được giao. Năm 1995, số thu BHXH mới chỉ 7 tỷ đồng, nằm trong số các tỉnh có mức thu thấp nhất cả nước. Từ năm 2012, cùng với sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhà, BHXH Hà Tĩnh đã nằm trong danh sách 20 tỉnh có số thu trên 1.000 tỷ; năm 2013 tăng lên 1.300 tỷ và năm 2014 ước thực hiện 1.550 tỷ đồng. Nợ BHXH, BHYT, BHTN luôn được đôn đốc, thu hồi, nằm trong tốp các tỉnh có số dư nợ thấp nhất trong cả nước. Số đơn vị và số người tham gia BHXH, BHYT tăng nhanh qua các năm, đến thời điểm cuối năm 2014, tổng số người tham gia BHXH, BHYT, BHTN là 876.710 người, chiếm 70% dân số toàn tỉnh.

Về chi trả các chế độ BHXH, thực hiện chính sách BHYT: BHXH tỉnh Hà Tĩnh là một trong số các tỉnh có mức chi lớn, hằng năm công tác chi trả đều được thực hiện tốt, đảm bảo đúng kỳ, đủ số, tận tay, tạo được sự tin tưởng, phấn khởi đối với đối tượng được thụ hưởng chế độ. Quyền lợi của người tham gia BHYT được đảm bảo. Công tác khám chữa bệnh BHYT được tổ chức thực hiện tốt và cân đối được nguồn quỹ. Năm 2013, toàn ngành thực hiện chi 2.500 tỷ đồng đảm bảo an toàn tuyệt đối. Năm 2014 thực hiện kế hoạch chi 3.000 tỷ đồng.

Công tác cải cách thủ tục hành chính theo hướng đơn giản, thuận lợi, công khai, minh bạch thường xuyên được quan tâm chỉ đạo quyết liệt.  Tinh thần, thái độ phục vụ của CBCCVC ngành BHXH được đơn vị sử dụng lao động, người lao động ghi nhận, đánh giá cao. Từ tỉnh đến huyện đã thực hiện Giao dịch một cửa, công khai minh bạch các thủ tục hành chính, đáp ứng yêu cầu phục vụ các đối tượng tham gia và thụ hưởng chế độ chính sách. Hiện nay, BHXH tỉnh và 12 đơn vị cấp huyện trực thuộc đã thực hiện công bố áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008. Giao dịch điện tử bước đầu được triển khai và chuẩn bị ứng dụng trên diện rộng, tạo điều kiện cho các đơn vị sử dụng lao động, người lao động và nhân dân thực hiện các thủ tục hành chính về BHXH, BHYT, BHTN thuận lợi, hiệu quả, tiết kiệm chi phí, thời gian.

Ghi nhận sự nỗ lực cố gắng và kết quả đạt được trong quá trình xây dựng và phát triển trong 20 năm qua, BHXH tỉnh Hà Tĩnh vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương lao động Hạng Ba và Hạng Nhì.

Trong kế hoạch 5 năm 2015- 2020 và những năm tiếp theo, cùng với sự quyết tâm cao của hệ thống chính trị, CBCCVC BHXH tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục nỗ lực cố gắng để thực hiện tốt Nghị quyết 21/NQ-TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT nhằm đạt được mục tiêu BHXH cho mọi người lao động và tiến tới BHYT toàn dân, phấn đấu đến năm 2020 có trên 50% lực lượng lao động tham gia BHXH, trên 80% dân số tham gia BHYT, xây dựng hệ thống BHXH, BHYT hiện đại, chuyên nghiệp, hiệu quả cao, góp phần đảm bảo an sinh xã hội và phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhà./.

Một số hình ảnh về BHXH tỉnh Hà Tĩnh 20 năm hình thành và phát triển

1

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP