Nông thôn mới

Kiểm tra đánh giá về đích nông thôn mới tại xã Thạch Bằng

Ngày 19/11/2014 đoàn liên ngành của tỉnh do đồng chí Đặng Ngọc Sơn  Chánh văn phòng điều phối Nông thôn mới, giám đốc sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm trưởng đoàn cùng với 15 sở, ban, ngành cấp tỉnh thẩm định đánh giá kết quả về đích xây dựng nông thôn của xã Thạch Bằng. Ở phía huyện có đ/c Võ Tá Luận Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện, Đ/c Trần Tú Anh  P.Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch UBND huyện, cùng các phòng, ban, ngành cấp huyện. Về phía xã có các đồng chí trong Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, UB. MTTQ và các tổ chức, ban, ngành cấp xã. Đoàn liên ngành của tỉnh kiểm tra kết quả xây dựng nông thôn mới ở xã Thạch Bằng Theo tiến độ xã Thạch Bằng về đích nông thôn mới vào năm 2015, thực hiện  chỉ đạo của tỉnh, huyện cùng với sự cố gằng của địa phương, xã đã tập trung tuyên truyền sâu rộng đến các tổ chức, đoàn thể và toàn thể nhân dân về chủ trương xây dựng nông thôn mới, được cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đồng tình ủng hộ, tạo nên phong trào toàn dân xây dựng nông thôn mới phấn đấu về đích trước 1 năm. Theo đánh giá của đoàn kiểm tra, thực hiện sự chỉ đạo về chương trình xây dựng nông thôn mới, từ năm 2010 BCH Đảng bộ xã đã tập trung chỉ đạo, triển khai xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện cụ thể, đúng trình tự. Tổ chức tuyên truyền thông qua đài truyền thanh, các hội nghị, cuộc họp của xã, của thôn đến mọi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về chủ trương, mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, mục đích của công tác xây dựng nông thôn mới, vận động đoàn viên, hội viên đăng ký thi đua thực hiện. Thông qua đó, nhân dân đã tự nguyện hiến đất và thường xuyên tu bổ hệ thống giao thông. Vận động nhân dân đóng góp xây dựng các công trình phúc lợi công cộng, giao thông nông thôn, giao thông thủy lợi nội đồng. Nhân dân đã hiến 3.500m2 đất, 1.565m tường rào, 6500 cây các loại, đến thời điểm này đả làm được 65km đường giao thông, 36,2 km kênh mương, lượng xi măng nông thôn mới đã nhận 3.312 tấn. Để chủ động công tác thực hiện quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết giao thông thủy lợi nội đồng, giao thông nông thôn, cao điểm năm 2014 UBND xã đã trồng 1.329 cọc mốc bê tông đánh dấu các điểm quy hoạch các công tình phúc lợi công cộng và mở rộng giao thông nông thôn, giao thông thủy lợi nội đồng. Xây dựng thiết chế nhà văn hóa thôn theo tiêu chí Nông thôn mới Việc sử dụng nguồn vốn được thực hiện công khai dân chủ và đã huy động ngày công từ nhân dân được: 23,5 tỷ đồng, trong tổng kinh phí thực hiện 76,5 tỷ đồng. Xã đã chú trọng công tác đào tạo bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ và công tác đào tạo nghề cho người lao động, xã đã mở được trên 10 lượt tập huấn đào tạo ngắn ngày cho 850 lao động. Có 24 mô hình hộ sản xuất, kinh doanh cho thu nhập cao có hiệu quả. Thu nhập bình quân đầu người đến tháng 11/2014 là 22,54 triệu đồng trên người. Xã thường xuyên chỉ đạo công tác xây dựng nếp sống văn hoá, hàng năm xã có 85% hộ gia đình đạt gia đình văn hoá, trên 29% gia đình thể thao, 90% các khu dân cư đạt khu dân cư tiên tiến. Tỷ lệ làng văn hóa 9/10 thôn đạt tỷ lệ 90%, nhà văn hóa và khu thể thao của xã và thôn đạt trên chuẩn của bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, 3 Trường học và Trạm Y tế đều đạt chuẩn Quốc gia. Công tác an ninh trật tự, vệ sinh môi trường được đảm bảo. Đảng bộ xã được công nhận Đảng bộ TSVM, chính quyền vững mạnh, các ban, tổ chức đoàn thể đều đạt khá và xuất sắc. Đ/c Đặng Ngọc Sơn Chánh văn phòng điều phối Nông thôn mới phát biểu kết luận buổi kiểm tra Qua kiểm tra đánh giá của đoàn đến nay xã cơ bản đã hoàn thành 18/18 tiêu chí. (Riêng tiêu chí chợ không đánh giá). Đồng chí Đặng Ngọc Sơn thay mặt đoàn của tỉnh ghi nhận những nổ lực của địa phương trong thời gian qua với thời gian ngắn nhưng xã đã tập trung cao độ để hoàn thành các tiêu chí, đồng thời nhấn mạnh một số lĩnh vực cần khắc phục trong thời gian tới như: Tiếp tục hoàn thiện các công trình đang xây dựng, San lề đường giao thông, Chú trọng khu dân cư kiểu mẫu, Cây xanh nhà văn hóa các thôn. Với những kết quả đạt được hôm nay là hành trang để xã Thạch Bằng vững bước đi lên thị trấn vào thời gian tới./.

1

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP