Quốc hội khóa XIV

Khai mạc kỳ họp thứ 2 – HĐND thành phố Hà Tĩnh khóa XX

Tại kỳ họp, đại biểu đã nghe báo tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH, QP-AN 6 tháng đầu năm 2016, phương hướng, nhiệm vụ những tháng cuối năm. Năm 2016 là năm thực hiện Nghị quyết đại hội XII của Đảng, năm diễn ra cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, là năm thành phố Hà Tĩnh tiếp tục thực hiện chủ đề ” Chính quyền trách nhiệm, kỷ cương, công dân văn minh, thân thiện” và tập trung xây dựng thành phố đạt đô thị loại 2 trước năm 2018. Trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn do nguồn lực đau tư giảm, thị trường bất động sản trầm lắng, sự cố môi trường biển tác động sâu sắc đến đời sống và hoạt động sản xuất kinh doanh của người dân, song với quyết tâm chính trị cao, sự tập trung quyết liệt có trọng tâm, trọng điểm của cả hệ thống chính trị và sự đoàn kết nổ lực của nhân dân, thành phố đã triên khai nhiệm vụ thực hiện các nhiệm vụ phát triển KT-XH, QPAN một cách quyết liệt và bước đầu thu được những kết quả nhất định.

Sáng nay, 19/7/2016, tại Trung tâm Văn hoá thành phố Hà Tĩnh, kỳ họp thứ 2- HĐND thành phố khoá XX , nhiệm kỳ 2016 – 2021 đã chính thức khai mạc. Dự và chỉ đạo kỳ họp có đồng chí Võ Hồng Hải – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND Tỉnh;  đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành uỷ Hà Tĩnh; đồng chí Đậu Thị Thủy – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; đồng chí Hà Văn Trọng – Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành Ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Tĩnh.

6 tháng đầu năm 2016, tổng giá trị sản xuất sản xuất các ngành ước thực hiện 4.339 tỷ  đồng, bằng 48,08% kế hoạch và tăng 6,56% so với cùng kỳ. Trong đó, Công nghiệp- TTCN  tăng  2,37%; XDCB tăng 9,43%; TM-DV tăng 6,619%; nông lâm nghiệp-thủy sản tăng 2,63 %.  Thu ngân sách đạt  340 tỷ đồng, bằng 39% kế hoạch năm và bằng 117% so với cùng kỳ.

Công tác qui hoạch, đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý đô thị và các lĩnh vực về văn hoá, thông tin, giáo dục, y tế, cải cách hành chính.vv. có nhiều khởi sắc. An sinh xã hội tiếp tục đảm bảo. Đặc biệt thành phố HàTĩnh đã chỉ đạo thành công cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021

Bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH 6 tháng đầu năm 2016 cũng gặp những tồn tại, khó khăn đó là tiến độ và kết quả xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm đối với các công trình thuộc vốn ngân sách nhà nước còn chậm; công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch còn nhiều bất cập; tình trạng vi phạm trật tự kỷ cương đô thị vẫn diễn ra nhiều; việc triển khai xây dựng phương đạt chuẩn văn minh đô thị và xây dựng Nông thôn mới đạt kết quả chưa cao; kỷ luật, kỷ cương hành chính ở một số đơn vị còn chưa nghiêm túc.

Để thực hiện  thắng lợi nhiệm vụ đề ra, 6 tháng cuối năm 2016, thành phố Hà Tĩnh tập trung chỉ đạo thực hiện các nhóm giải pháp cơ bản là : Tiếp tục thực hiện tốt công tác qui hoạch, đầu tư xây dựng cơ bản, tăng cường đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng và quản lý trật tự kỷ cương đô thị; tạo môi trường thuận lợi cho phát triên công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; chú trọng phát triển TM-DV; tiếp tục đẩy mạnh phát triên sản xuất, nuôi trồng thủy sản theo hướng hàng hóa phục vụ đô thị; tăng cường công tác quản lý tài chính ngân sách, đẩy mạnh thu ngân sách nhà nước, thực hiện tiết kiệm chi và chống lãng phí; tăng cường ông tác quản lý nhà nước về tài nguyên môi trường; nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa , giải quyết tốt các vấn đề xã hội; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của các cấp chính quyền; tăng cường củng cố QP-AN…

Tại diễn đàn kỳ họp, các đại biểu đã được nghe báo cáo kết quả kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa XVII; báo cáo quyết toán thu chi ngân sách, XDCB năm 2015 và tình hình thu chi ngân sách, đầu tư XDCB  tư 6 tháng đầu năm 2016, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016 và một số báo cáo quan trọng khác

Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Võ Hồng Hải- TUV, Phó chủ tịch HĐND tỉnh đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà thành phố đạt được trong thời gian qua, đồng thời đề nghị thành phố tập trung cao độ các giải pháp nhằm thực hiện có thành công đề án xã hội hóa huy động nguồn lực xây dựng thành phố thành đô thị loại II trước năm 2018. Đồng chí Phó chủ tịch HĐND tỉnh cũng yêu cầu các đại biểu HĐND thành phố tiếp tục phát huy vai trò người đại biểu dân cử, nâng cao năng lực, trách nhiệm của mình trước nhân dân đồng thời góp phần tích cực xây dựng thành phố phát triển.

Kỳ họp HĐND thành phố lần thứ 2 khoá XX diễn ra trong 2 ngày 19 và 20/7/2016.

Tin, ảnh: Minh Trí – Đình Việt

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP