Sự Kiện Trong Nước

Hội thảo khoa học: 80 năm Đảng Cộng sản Việt Nam – vinh quang và sứ mệnh

Sáng 29-1, Trường Chính trị Trần Phú (Hà Tĩnh) tổ chức Hội thảo khoa học: 80 năm Đảng cộng sản Việt Nam – vinh quang và sứ mệnh. Tham dự Hội thảo có đại diện các Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, thị và cán bộ, giảng viên, học viên trường Chính trị Trần Phú.

Báo cáo đề dẫn hội thảo của Hiệu trưởng Trường Chính trị Trần Phú Nguyễn Công Tú nêu rõ: “Sứ mệnh của Đảng cộng sản Việt Nam hiện nay là Đảng duy nhất cầm quyền. Trong điều kiện mới, Đảng ta luôn ý thức đầy đủ vai trò, trách nhiệm của mình trước giai cấp và dân tộc. Ngoài lợi ích giai cấp, lợi ích dân tộc và nhân dân lao động Việt Nam, Đảng ta không có lợi ích nào khác”.

Hội thảo khoa học: 80 năm Đảng Cộng sản Việt Nam – vinh quang và sứ mệnh

Di tích lịch sử Bến đò Thượng Trụ (Can Lộc) – nơi diễn ra hội nghị thành lập tỉnh Đảng bộ Hà Tĩnh tháng 3- 1930


Tại hội thảo có 16 tham luận nêu bật vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của Đảng cộng sản Việt Nam trong suốt 80 năm qua. Trong suốt chặng đường 80 năm qua, dù phải trải qua bao biến cố, nhưng với đường lối cách mạng đúng đắn và bản lĩnh vững vàng, được nhân dân tin yêu, đùm bọc, che chở, Đảng ta đã từng bước lãnh đạo cách mạng từng bước đi lên giành hết thắng lợi này đến thắng lợi khác, lập nên những kỳ tích vĩ đại. Đảng bộ Hà Tĩnh cũng được ra đời vào tháng 3 năm 1930, một trong những Đảng bộ ra đời sớm nhất trong toàn quốc. 80 năm chiến đấu và trưởng thành vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ đã lãnh đạo các tầng lớp nhân dân Hà Tĩnh liên tiếp giành những thành tựu to lớn.


Thanh Hoài

baohatinh

BÀI MỚI ĐĂNG