Hà Tĩnh ngày nay

Hà Tĩnh phát hiện 56 công trình vi phạm sau 84 cuộc thanh kiểm tra

Hôm nay (9/3), Sở Xây dựng Hà Tĩnh công bố kết quả thanh tra 84 cuộc thanh kiểm tra, đã phát hiện 56 công trình vi phạm.

Hôm nay (9/3), Sở Xây dựng Hà Tĩnh công bố kết quả thanh tra 84 cuộc thanh kiểm tra, đã phát hiện 56 công trình có vi phạm về chất lượng thi công, 7 đơn vị tư vấn thiết kế có sai phạm về lập hồ sơ thiết kế, dự toán. Theo đó, Thanh tra sở đã ban hành 14 quyết định xử phạt hành chính với số tiền 295 triệu đồng; kiến nghị cắt giảm không thanh toán gần 4 tỷ đồng.

Nguyên nhân chủ yếu là các công trình được giao cho chủ đầu tư cấp xã, cá nhân phụ trách kiêm nhiệm chưa đáp ứng yêu cầu năng lực, chuyên môn.

Trường mầm non Thạch Đài huyện Thạch Hà xây dựng sai kích thước phần móng.

Lỗi thường mắc mà Thanh tra xây dựng Hà Tĩnh phát hiện là dự toán công trình và khối lượng dự toán so với hồ sơ bản vẽ, chất lượng công trình sai lệch với hồ sơ thiết kế được phê duyệt; vật liệu đưa vào thi công không đảm bảo tiêu chuẩn; lưu trữ hồ sơ quản lý chất lượng không đầy đủ; biện pháp thi công không đúng quy định…

Để khắc phục tỉnh trạng này, Sở Xây dựng Hà Tĩnh sẽ tổ chức tập huấn về chính sách, quy trình xây dựng cơ bản, đề xuất UBND tỉnh sớm ban hành một số quy định cụ thể trong hoạt động đầu tư xây dựng trên các lĩnh vực về quản lý dự án đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng công trình xây dựng, năng lực của các tổ chức, cá nhân trong hoạt động xây dựng, quy hoạch và cấp phép xây dựng./.

Quốc Khánh/VOV-Trung tâm Tin

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP