hatinh24h

Mỏ đá nơi CTCPXD I Hà Tĩnh khai thác. Ảnh: Internet

Khai thác được cấp phép, phù hợp quy hoạch vẫn bị “tuýt còi”

Theo Giấy phép khai thác khoáng sản số 1131/GP-UBND ngày 5/4/2011, UBND tỉnh Hà Tĩnh cho phép CTCPXD I Hà Tĩnh được khai thác mỏ đá xây dựng tại núi Nam Giới, thuộc địa bàn xã Thạch Bàn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Diện tích khu vực khai thác là 14,3ha, công suất 250.000m3/năm, thời hạn khai thác là 20 năm. Giấy phép này có hiệu lực kể từ ngày ban hành, thay thế Giấy phép 2803/GP-UBND ngày 8/9/2009 của UBND tỉnh với diện tích được khai thác là 7,3ha.

Đến năm 2014, công ty tiếp tục được UBND tỉnh Hà Tĩnh điều chỉnh nâng công suất khai thác tại Giấy phép 546/GP-UBND ngày 27/2/2014 từ 250.000m3/năm lên 420.000m3/năm. Thời hạn khai thác lúc này là 15 năm.

Sau các giấy phép trên, CTCPXD I Hà Tĩnh đã đầu tư hàng chục tỷ đồng vào hoạt động khai thác, sản xuất đá.

Ngày 23/4/2015, từ tham mưu của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, UBND tỉnh đã yêu cầu CTCPXD I Hà Tĩnh dừng hoạt động khai thác với lý do 7ha diện tích mở rộng mỏ tại Giấy phép 546/GP-UBND ngày 27/2/2014 có 5,4ha thuộc Khoảnh II, Tiểu khu 297 thuộc đất rừng phòng hộ môi trường.

Bất ngờ với quyết định trên, CTCPXD I Hà Tĩnh đã gửi nhiều văn bản kiến nghị UBND tỉnh Hà Tĩnh xem xét lại.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, qua soát xét, cơ quan chức năng của tỉnh đã có văn bản nêu rõ: Việc UBND tỉnh cấp Giấy phép khai thác khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường số 1131 ngày 5/4/2011 và sau này là Giấy phép khai thác đá xây dựng số 546 ngày 27/2014 cho CTCPXD I Hà Tĩnh với diện tích 14,3ha (trong đó có diện tích 7,3ha cấp phép giai đoạn đầu và 7ha phần xin mở rộng) là phù hợp với quy hoạch sử dụng đất của UBND tỉnh giai đoạn 2011 – 2020, của UBND huyện Thạch Hà giai đoạn 2010 – 2015, phù hợp với Quyết định số 431/QĐ-UBND ngày 6/2/2014 của UBND tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch điều chỉnh, bổ sung thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh đến năm 2020.

Kết quả kiểm tra thực tế cũng cho thấy các điểm có tọa độ cơ bản phù hợp với tọa độ trên hồ sơ.

Việc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn nêu tại Văn bản số 958/SNN-LN ngày 30/5/2015 cho rằng việc cấp phép mở rộng (với diện tích 7ha) có 5,4ha thuộc đối tượng quy hoạch thuộc rừng phòng hộ là không chính xác. Theo đó, tham mưu nội dung kết luận về vấn đề này tại Văn bản số 4202/UBND-NL2 ngày 21/8/2015 của UBND tỉnh là chưa phù hợp.

Cần xử lý công minh, thấu lý, đạt tình

Văn bản soát xét của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền tại Hà Tĩnh chỉ rõ: Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chịu trách nhiệm trong việc rà soát điều chỉnh bổ sung quy hoạch 3 loại rừng thiếu chính xác; khi có ý kiến của cử tri đã không soát xét thấu đáo, không chỉ đạo chủ rừng xác định rõ phạm vi quản lý có liên quan đến việc sử dụng khai thác mỏ đá, chỉ căn cứ vào những tài liệu thiếu chính xác… trong quá trình tham mưu xử lý vụ việc. Đây là nguyên nhân cơ bản dẫn đến việc nhìn nhận không đúng bản chất vụ việc (cấp khai thác mỏ đá trên rừng phòng hộ)…

Trách nhiệm cũng thuộc về Ban Quản lý Rừng phòng hộ Thạch Hà (nay là Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ) với vai trò quản lý rừng phòng hộ; Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Thạch Hà và UBND xã Thạch Bàn…

Để đảm bảo quyền lợi chính đáng, tạo điều kiện cho doanh nghiệp ổn định sản xuất kinh doanh, cơ quan chức năng được giao nhiệm vụ soát xét của tỉnh Hà Tĩnh đã đề nghị UBND tỉnh cho phép CTCPXD I Hà Tĩnh được tiếp tục hoàn thiện thủ tục thuê đất để khai thác đá trên phạm vi đã được cấp phép, có tính đến kết quả điều chỉnh diện tích chồng lấn được cơ quan có thẩm quyền xử lý.

Được biết, hồi tháng 5/2016, trong văn bản gửi UBND tỉnh, liên quan đến 2,4ha rừng cần xem để xử lý việc cấp mỏ cho CTCPXD I Hà Tĩnh, Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh đã báo cáo: “… Như vậy, trên toàn bộ diện tích dự kiến cấp mỏ mở rộng cho doanh nghiệp chỉ có 0,31ha đủ tiêu chí là rừng (bạch đàn), phần còn lại hiện trạng thực tế không phải là rừng, phù hợp với nhận xét đã được nêu trong Báo cáo số 16/BC-ĐTT ngày 2/12/2015 của Đoàn Thanh tra. Hiện trạng này phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch khoáng sản đã được phê duyệt có hiệu lực pháp luật”.

Trên cơ sở báo cáo của các đơn vị liên quan, trên cơ sở kết quả soát xử lý về việc dịch chuyển vị trí mỏ sau buổi khảo sát thực địa ngày 8/3/2016 do UBND tỉnh chủ trì thực hiện, được doanh nghiệp đồng thuận, Đoàn Thanh tra, Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh đề nghị UBND tỉnh xử lý theo hướng: Trong phần diện tích còn lại, tiếp tục cắt giảm 0,31ha đã thành rừng (bạch đàn) để bảo vệ, phần còn lại cho phép doanh nghiệp được thuê đất để khai thác khoáng sản đá vật liệu xây dựng thông thường như đã cấp phép.

Theo đại diện CTCPXD I Hà Tĩnh, đơn vị đã hoàn tất đầy đủ các thủ tục và được cấp phép. Qua kiểm tra của Đoàn Thanh tra thời điểm từ năm 2010 cũng đã lập biên bản hiện trường nêu rõ công ty khai thác khoáng sản 7ha tại Khoảnh 1A, Tiểu khu 279. Còn việc đo vẽ sai là trách nhiệm của Sở Tài nguyên và Môi trường. Đến nay, một phần diện tích được cấp phép khai thác của công ty đã bị kết luận thu hồi. Do vậy, công ty kiến nghị được đền bù thiệt hại đã bỏ nguồn lực ra để đầu tư, khai thác.

Mới nhất, theo tìm hiểu của chúng tôi, trong văn bản UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành đầu tháng 11/2016 có giao Sở Tài chính chủ trì phối hợp với các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan tham mưu thành lập Hội đồng Đánh giá thiệt hại của CTCPXD I Hà Tĩnh để phục vụ giải phóng mặt bằng… Đây là một quyết định kịp thời của tỉnh Hà Tĩnh, phù hợp với tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp để phát triển và nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế. Tuy nhiên, để giải quyết một cách thấu lý, đạt tình thì việc xử lý trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân liên quan đến sai sót trong công tác tham mưu để xử lý vụ việc đối với hoạt động khai thác mỏ đá của CTCPXD I Hà Tĩnh cũng cần được thực hiện để thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật.

PV

(Theo Thanh Tra)