Các Sở - Ban - Ngành

Hà Tĩnh: Công khai, minh bạch trong thủ tục hành chính

Năm 2015 được UBND tỉnh chọn là năm cải cách hành chính. Theo đó, các sở, ban, ngành và các cấp chính quyền quyết tâm thực hiện cắt giảm 1/3 thành phần hồ sơ và 1/2 thời gian giải quyết thủ tục hành chính.

hatinh24h 01

Theo báo cáo của Sở Nội vụ, đến nay 100% sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện và cấp xã đã công khai đầy đủ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của từng cơ quan, đơn vị tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; 100% sở, ngành, huyện, thị, thành phố đã thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và xây dựng “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả” theo hướng hiện đại; nhiều cơ quan, đơn vị công khai kịp thời với những hình thức phong phú, đa dạng, tạo điều kiện thuận lợi cho các cá nhân, tổ chức biết, theo dõi và giám sát thực hiện.

Hiện tại có 18/18 đơn vị sở, ban, ngành xây dựng kế hoạch đơn giản hóa thủ tục hành chính với 1.232/1.432 thủ tục hành chính đưa vào kế hoạch, trong đó có 643 thủ tục hành chính được đơn giản hóa về thành phần hồ sơ. Ở cả 3 cấp tỉnh, huyện, xã, cơ bản đáp ứng mục tiêu giảm 1/2 thời gian giải quyết các thủ tục hành chính, trong đó, cấp tỉnh đạt 61%, cấp huyện 57% và cấp xã 51%.

Phan Dung/ HTTV

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP