Sự Kiện Trong Nước

Hà Tĩnh: 6 tháng đầu năm, phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào Công giáo có nhiều chuyển biến tích cực

Vừa qua, tại thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh, Ban Thường trực Ủy ban đoàn kết Công giáo tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức hội nghị sơ kết phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào công giáo 6 tháng đầu năm 2009, ban phương hướng nhiệm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm.

BÀI MỚI ĐĂNG