Dự án đầu tư

Dự án cấp nước Khu kinh tế Vũng Áng đang khẩn trương xây dựng

Đẩy nhanh tiến độ Dự án cấp nước Khu kinh tế Vũng Áng là nhiệm vụ chính trị hết sức quan trọng, mang ý ngĩa chiến lược. Mặc dù thời tiết diễn biến phức tạp, nhưng các đơn vị thi công trên công trường đập dâng Lạc Tiến – Kỳ Lạc và tràn xả lũ hồ chứa nước Rào Trổ vẫn được khẩn trương thực hiện và quyết tâm hoàn thành đúng tiến độ.

Ngày 12-8-2011, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành Quyết định 2639 /QĐ-UBND về phê duyệt điều chỉnh nhu cầu cấp nước trong quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Vũng Áng (KKTVA) đến năm 2025. Quyết định ghi rõ, tổng nhu cầu cấp nước trong toàn KKTVA đến năm 2025 là 1.005.000 m3/ngày đêm. Nhưng hiện tại, chỉ có hai hồ có khả năng cung cấp nước đó là: Hồ thượng nguồn sông Trí với dung tích 27 triệu m3 và hồ Kim Sơn 3 triệu m3; khả năng cấp nước của 2 hồ này là 84.000 m3/ngày đêm, như vậy còn thiếu 921.000 m3.
Để giải quyết vấn đề trên, UBND tỉnh đã cho triển khai Dự án cấp nước KKT Vũng Áng do Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển Vũng Áng làm chủ đầu tư và quản lý, khai thác trong thời gian 70 năm với tổng mức đầu tư hơn 4.415 tỷ đồng, gồm các hạng mục chính: Hồ Rào Trổ; đập dâng Lạc Tiến; tuy nen và kênh dẫn; cống ngăn mặn, giữ ngọt, thoát lũ Kỳ Hà; nhà máy nước Kỳ Thịnh. Dự án triển khai thi công từ tháng 1/2012, theo kế hoạch một số hạng mục phải hoàn thành trước tháng 6/2014 để đảm bảo cung cấp đủ nước của các doanh nghiệp trong KKT Vũng Áng. Ngoài ra, dự án còn tạo nguồn nước bền vững trong sản xuất nông nghiệp cho các địa phương trong vùng ảnh hưởng dự án (10 xã, thị trấn) và giảm lũ vùng hạ du, góp phần cải thiện môi trường sinh thái.

Sau hơn 20 tháng triển khai thi công, đến nay, chủ đầu tư đã thi công các hạng mục cơ bản hoàn thành theo đúng đường găng tiến độ. Tuy nhiên, đây là dự án có tổng mức đầu tư lớn, nhiều hạng mục phức tạp, đòi hỏi kỹ thuật cao, thời gian thi công ngắn, vì vậy, ngoài nguồn vốn của chủ đầu tư, vốn hỗ trợ của ngân sách nhà nước rất cần nguồn đầu tư tín dụng; sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền và sự đồng thuận của nhân dân trong vùng dự án để thực hiện tốt công tác GPMB góp phần đẩy nhanh tiến độ. Ngày 2/11/2013, đồng chí Lê Đình Sơn và đồng chí Đặng Quốc Khánh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đi kiểm tra tiến độ các hạng mục công trình, làm việc với chủ đầu tư và UBND huyện. Tại buổi làm việc đồng chí Lê Đình Sơn đã yêu cầu chủ đầu tư tập trung hoàn thành việc xây dựng đường găng thi công tràn và đập chính hồ chứa nước Rào Trổ, phấn đấu đến 31/12/2016 phải hoàn thành đưa vào sử dụng; yêu cầu đơn vị thi công đập dâng Lạc Tiến cần đẩy nhanh tiến độ để cấp nước cho Formosa trong năm 2014. Đồng thời giao cho UBND huyện Kỳ Anh đẩy nhanh công tác GPMB, di dời các hộ dân ra khỏi lòng hồ. Trước mắt, hoàn thành phương án tổng thể về bồi thường dự án hồ chứa nước Rào Trổ trước ngày 15/11/2013.

Tác giả bài viết: Lê Văn Trọng

Kỳ Anh

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP