Mùa Thi

Đề thi và gợi ý đáp án môn Tiếng Anh

9h20 sáng nay, thí sinh kết thúc bài làm môn Ngoại ngữ.

Dưới đây là đề thi môn tiếng Anh (mã đề 864 – lưu ý – những đánh dấu trong bài là của thí sinh dự thi). Đáp án sẽ được chúng tôi cập nhật trong 30 phút tới.

Nhập mô tả cho ảnh
Nhập mô tả cho ảnh
Nhập mô tả cho ảnh

Mã đề 935 (lưu ý: đánh dấu trong bài là của thí sinh dự thi – không phải đáp án chính thức):

Nhập mô tả cho ảnh
Nhập mô tả cho ảnh

Nhập mô tả cho ảnh

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP