Sự Kiện Trong Nước

Cục Y Tế Dự Phòng – Bộ Y Tế – Ban điều hành dự án Unilever triển khai thí điểm tại Hương Sơn

Trong những năm qua huỵện Hương Sơn-Hà Tĩnh, đã có nhiều nỗ lực triẻn khai các hoạt động cải thiện các điều kiện vệ sinh môi trường (VSMT) thưòng xuyên làm tốt công tác giáo dục, tuyên truyền trong mọi tầng lớp nhân dân thay đổi hành vi vệ sinh cá nhân, phòng chống dịch bệnh, năng cao sức khoẻ cộng đồng.


Trước tình trạng ô nhiễn môi trường ngày càng nghiêm trọng, tỷ lệ người sử dụng nước sạch, nhà tiêu hợp vệ sinh còn thấp, phong tục tập quán lạc hậu, ăn , ở còn mất vệ sinh khá phổ biến. Do vậy nên hàng năm có khoảng144 ca lỵ trực trùng; 223 ca lỵ A míp, 450 ca hội chứng lỵ; 785 ca tiêu chảy (Riêng xã Sơn kim 1 và xã Sơn Diệm có số lượt người mắc bệnh tiêu chảy là 280 ca, 40 lượt người bị lỵ trực trùng, 85 ca lỵ A míp; 102 ca hội chứng lỵ. Đây là số liệu báo cáo từ trạm y tế xã lên huyện).
Để nhanh chống khắc phục những tồn tại, yếu kém nêu trên. Vừa qua ban điều hành dự án UNILEVER TVV Tỉnh. Dự án nâng cao sức khoẻ cộng đồng, thông qua việc cải thiện hành vi V/S cá nhân và V/SMT đã triển khai thí điểm tại xã Sơn Kim 1 và xã Sơn Diệm(Hương Sơn). Nhằm nâng cao nhận thức trong cộng đồng dân cư, từ đó chủ động phòng chống các bệnh lây nhiễm qua đường tiêu hoá, như dịch bệnh SARS, cúmA(H5N1) cúm A(H1N1) nhiễm khuẩn đường hô hấp v.v..Phát tờ rơi cho học sinh trước giời khai mạc


Đây là dự án nhằm góp phần bảo vệ và nâng cao sức khoẻ cộng đồng, giảm tỷ lệ người mắc bệnh tiêu chảy, Đặc biệt là tầm quan trọng của việc rửa tay sạch bẵng xà phòng trong phòng, chống dịch bệnh. Trong mấy ngày qua taị địa bàn huyện Hương Sơn Ban dự án đã tổ chức 2 lớp tập huấn cho 2 xã, thuộc các đối tượng: Cán bộ cốt cán từ thôn, xóm, tuyên truyền viên, giáo viên và học sinh ở các nhà trường.
Được biết các xã nằm trong dự án sẽ được ban điều hành đầu tư cải tạo nâng cấp xây mới 20 nhà tiêu hợp vệ sinh hoặc nguồn nước tại hộ gia đình, cung cấp xà phong dạng nước tại điểm công cộng như; Nhà VH, trường học, trụ sở UB, chợ v.v..
Trong lúc nhà nước đang ra sức đầu tư kinh phí, công sức, in ấn tài liệu, tập trung cho công tác tuyên truyền .Thì bên cạnh đó một số học sinh khi được phát tờ rơi lại ngang nhiên cầm xé làm giấy vụn! Nếu cứ tình trạnh này diễn ra, thì việc in ấn tài liệu chỉ tốn thêm tiền của gây lãng phí cho nhà nước. Nên chăng, BGH nhà trường cần có biện pháp nhắc nhở, kịp thời giáo dục, nâng cao ý thức văn hoá cho các em HS, đừng để những điều tương tự đáng tiếc xẩy ra.

Minh lý

BÀI MỚI ĐĂNG