Chăm sóc sức khỏe

Công dân hỏi – BHXH trả lời: Vợ sinh con, chồng có được nghỉ?

Anh Đinh Trường (Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội) hỏi: Hiện nay vợ tôi đang mang bầu tháng thứ 8, tôi được biết từ 1.1.2016 thì khi vợ sinh con, LĐ nam cũng được nghỉ khoảng 30 ngày. Cơ quan bảo hiểm có thể giải thích rõ cho tôi điều trên?

– BHXH Hà Nội trả lời: Luật BHXH số 58/2014/QH13 sửa đổi có hiệu lực từ ngày 1.1.2016 bổ sung thêm quy định việc hưởng chế độ thai sản dành cho lao động nam đóng BHXH khi vợ sinh con. Theo đó, tại Điều 34 của luật này, nếu lao động nam đang đóng BHXH bắt buộc khi vợ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản. Thời gian nghỉ việc hưởng BHXH tùy thuộc vào điều kiện sinh nở của người vợ, tuy nhiên, thời gian đó được tính trong khoảng 30 ngày đầu kể từ ngày vợ sinh con:
– Nếu vợ sinh nở trong điều kiện bình thường thì người chồng được nghỉ 5 ngày làm việc;
– Nếu vợ sinh con phải phẫu thuật hoặc sinh con dưới 32 tuần tuổi thì được nghỉ 7 ngày làm việc;
– Trường hợp vợ sinh đôi thì người chồng được nghỉ 10 ngày làm việc, từ sinh ba trở lên thì cứ thêm mỗi con được nghỉ thêm 3 ngày làm việc;
– Trường hợp vợ sinh đôi trở lên mà phải phẫu thuật thì được nghỉ 14 ngày.
Ngoài ra, chế độ thai sản đối với nam giới cũng được mở rộng trong một số trường hợp đặc biệt như sau:
– Trường hợp chỉ có mẹ tham gia BHXH hoặc cả cha và mẹ đều tham gia BHXH mà mẹ chết sau khi sinh con thì cha hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản cho đến khi con đủ 6 tháng tuổi (theo quy định tại khoản 1, Điều 34);
– Trường hợp người mẹ tham gia BHXH nhưng không đủ điều kiện hưởng BHXH sau khi sinh theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 31 của luật này mà chết thì cha hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng (có tham gia BHXH) được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản cho đến khi con đủ 6 tháng tuổi;
– Trường hợp cha hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng tham gia BHXH mà không nghỉ việc thì ngoài tiền lương do cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trả còn được hưởng chế độ thai sản do cơ quan BHXH chi trả cho đến hết thời gian còn lại của mẹ theo quy định tại khoản 1, Điều 34;
– Trường hợp chỉ có cha tham gia BHXH mà mẹ chết sau khi sinh con hoặc gặp rủi ro sau khi sinh mà không còn đủ sức khỏe để chăm sóc con theo xác nhận của cơ sở khám, chữa bệnh có thẩm quyền thì cha được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản cho đến khi con đủ 6 tháng tuổi;
– Lao động nam tham gia BHXH có nhận nuôi con nuôi dưới 6 tháng tuổi thì được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản cho đến khi con đủ 6 tháng tuổi; – Lao động nam thực hiện biện pháp triệt sản thì được nghỉ việc hưởng BHXH 15 ngày;
– Trường hợp sinh con nhưng chỉ có cha tham gia BHXH thì cha được hưởng trợ cấp một lần bằng 2 lần mức lương cơ sở tại thời điểm sinh con cho mỗi con.
Việc bổ sung quy định hưởng chế độ thai sản dành cho lao động nam đóng BHXH khi vợ sinh con là bước tiến mới trong chính sách BHXH, thực hiện công bằng trong việc đóng và hưởng BHXH, cũng như thể hiện được phần nào trách nhiệm của lao động nam đối với nghĩa vụ cao cả và thiêng liêng khi làm chồng, làm cha trong xã hội hiện đại ngày nay.

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP