Tuyển dụng Lao động

Can Lộc tuyển dụng 10 công chức cấp xã

Can Lộc tuyển dụng 10 công chức Trưởng Công an, Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã, trong đó: công chức trưởng công an: 5 chỉ tiêu; công chức chỉ huy trưởng quân sự: 5 chỉ tiêu.

hatinh24h

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

CÔNG CHỨC CẤP XÃ CỦA HUYỆN CAN LỘC

Ủy ban nhân dân huyện Can Lộc tuyển dụng 10 công chức Trưởng Công an, Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã, trong đó công chức trưởng công an: 5 chỉ tiêu (gồm các xã: Thiên Lộc, Đồng Lộc, Tùng Lộc, Sơn Lộc, Vĩnh Lộc); công chức chỉ huy trưởng quân sự: 5 chỉ tiêu (gồm các xã: Kim Lộc, Song Lộc, Yên Lộc, Trung Lộc, Xuân Lộc).

Điều kiện đăng ký dự tuyển:

Ngoài các tiêu chuẩn theo quy định, đối với những người dự tuyển vào chức danh trưởng công an: Tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp trở lên các chuyên ngành đào tạo công an, cảnh sát, an ninh, quản lý trật tự cơ sở; Đối với những người dự tuyển vào chức danh chỉ huy trưởng quân sự: Tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp trở lên chuyên ngành đào tạo quân sự cơ sở.

Thời gian nhận hồ sơ dự tuyển: Từ ngày 11/8/2016 đến hết ngày 12/9/2016 (trong giờ hành chính).

Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Nội vụ, UBND huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, điện thoại 0393 841838.

Địa chỉ: Thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh.

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN

Chủ tịch: Võ Hữu Hào

1

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP