Sự Kiện Trong Nước

Biểu dương điển hình tiên tiến “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

Chiều 31-8, tại TP Hà Tĩnh, Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan Dân chính Đảng (CQDCĐ) cấp tỉnh tổ chức gặp mặt biểu dương điển hình tiên tiến “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Từ khi phát động đến nay, Đảng bộ CQDCĐ cấp tỉnh Hà Tinh đã mở được 127 lớp học tập, quán triệt các chuyên đề về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với tỷ lệ 98% cán bộ, đảng viên, 90% quần chúng tham gia học tập. Đến thời điểm này, các cơ sở đã tuyên dương được 58 cá nhân, 45 tập thể điển hình tiên tiến làm theo lời Bác.


Tại buổi gặp mặt đã có 3 tập thể, 3 cá nhân được nhận bằng khen của Tỉnh ủy; 10 tập thể, 10 cá nhân được Đảng ủy CQDCĐ tặng giấy khen.


đình thông

baohatinh

BÀI MỚI ĐĂNG