Văn hoá Dân gian

Bảo đảm 60% yếu tố gốc trong tiết mục tham gia Liên hoan Ví Giặm

Các tiết mục tham gia liên hoan dân ca Ví Giặm Nghệ Tĩnh 2016 phải bảo đảm 60% yếu tố gốc ở môi trường, không gian và hình thức diễn xướng. Liên hoan có sự tham gia của 16 câu lạc bộ (CLB) của Nghệ An và 9 CLB đến từ Hà Tĩnh.

 Một tiết mục trong Liên hoan dân ca Ví Giặm Nghệ Tĩnh (ảnh: Quang Đại)

Một tiết mục trong Liên hoan dân ca Ví Giặm Nghệ Tĩnh (ảnh: Quang Đại)

UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Kế hoạch 147 về việc tổ chức Liên hoan dân ca Ví Giặm Nghệ Tĩnh 2016.

Liên hoan được tổ chức rộng rãi trong tỉnh, với 3 cấp: Cấp huyện, thành phố, thị xã; cấp cụm và cấp liên tỉnh. Liên hoan cấp huyện tổ chức trong tháng 5, cấp cụm diễn ra trong tháng 9 và cấp liên tỉnh diễn ra từ 10 – 13.10.2016.

16 CLB xuất sắc của tỉnh Nghệ An sẽ được tuyển chọn từ cuộc thi cụm và tham gia liên hoan cấp tỉnh cùng với 9 CLB của Hà Tĩnh.

Clip: Lễ vinh danh dân ca Ví Giặm (nguồn: Youtube)

Với chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tinh thần lao động, yêu cuộc sống và xây dựng nông thôn mới, mỗi chương trình dự thi dài 30 phút. Trong đó 20 phút diễn xướng dân ca Ví Giặm Nghệ Tĩnh; 10 phút dân ca cải biên.

UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu mỗi chương trình tham gia Liên hoan bảo đảm 60% yếu tố gốc ở môi trường, không gian và hình thức diễn xướng.

Trong thời gian diễn ra Liên hoan, sẽ tổ chức các điểm giao lưu dân ca Ví Giặm tại Nam Đàn, Quảng trường Hồ Chí Minh, TP. Vinh (Nghệ An) và hai điểm ở Hà Tĩnh.

Lễ khai mạc và bế mạc diễn ra tại TP. Vinh.

Ví Giặm Nghệ Tĩnh là thể dân ca không có nhạc đệm xuất xứ từ hai tỉnh Nghệ An – Hà Tĩnh, gắn liền với lao động và sinh hoạt của người dân, được UNESCO công nhận di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại vào tháng 12.2014. Hiện nay ở hai tỉnh Nghệ An – Hà Tĩnh có khoảng 100 CLB dân ca Ví Giặm, với hàng ngàn thành viên. Tuy nhiên, một số nhà nghiên cứu khuyến cáo, hiện nay Ví Giặm đã bị mai một bản sắc nhiều so với trước đây.

Quang Đại

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP