Tin Hà Tĩnh

Bà Đặng Thị Quỳnh Diệp được giao Quyền Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Tĩnh

Quyết định được Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Trần Tiến Hưng ký ban hành ngày 1/3/2021. Theo đó, bà Đặng Thị Quỳnh Diệp được giao Quyền Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Hà Tĩnh kể từ ngày ban hành Quyết định

Bà Đặng Thị Quỳnh Diệp.


Bà Đặng Quỳnh Diệp (sinh ngày 16/8/1974), Phó giám đốc Sở GD&ĐT Hà Tĩnh đã được UBND tỉnh Hà Tĩnh giao quyền Giám đốc Sở GD&ĐT đến thời điểm kiện toàn chức danh Giám đốc Sở.

Quyết định do ông Trần Tiến Hưng, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh ký ngày 1/3.


Bà Đặng Thị Quỳnh Diệp được giao quyền Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Tĩnh thay ông Trần Trung Dũng – Giám đốc Sở GD&ĐT chờ quyết định nghỉ hưu.

Với việc giao quyền Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Tĩnh cho bà Đặng Thị Quỳnh Diệp, Sở GD&ĐT hiện còn hai Phó Giám đốc Sở là ông Nguyễn Quốc Anh và ông Nguyễn Hồng Cường.

Tác giả: Trương Hoa

Nguồn tin: Báo GD&TĐ

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP