Tuyển dụng Lao động

Xét tuyển đặc cách viên chức các Trường Mầm non trên địa bàn Tp Hà Tĩnh

Tham dự buổi sát hạch có 75 thí sinh trong đó 73 thí sinh là những người có trình độ từ trung cấp sư phạm mầm non trở lên, có thời gian làm việc theo chế độ hợp đồng (đã được xếp lương theo Quyết định số 2059/QĐ-UBND ngày 09/7/2013 và Quyết định số 240/QĐ-UBND ngày 18/01/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh) liên tục đủ từ 36 tháng trở lên tại trường Mầm non công lập (tính đến thời điểm xét tuyển, không kể thời gian tập sự, thử việc và 02 sinh viên tốt nghiệp Đại học sư phạm giáo dục mầm non đạt loại giỏi.

Sáng ngày 9/02/2014, Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức kiểm tra, sát hạch viên chức mầm non thuộc thành phố Hà Tĩnh năm 2013 theo hình thức phỏng vấn.
 

Nhìn chung buổi sát hạch đã diễn ra một cách nghiêm túc và đảm bảo quy chế, không có thí sinh nào vi phạm quy chế. Sau khi kết quả xét tuyển viên chức các trường mầm non năm 2013 được UBND Thành phố thông qua và trình Sở Nôi vụ phê duyệt.

Thanh Ngọc-Phòng Nội vụ

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP