Tuyển dụng Lao động

Triệu tập thi công chức tỉnh Hà Tĩnh năm 2016

Hội đồng thi công chức tỉnh Hà Tĩnh năm 2016 vừa thông báo triệu tập người đủ điều kiện dự thi công chức (được UBND tỉnh phê duyệt danh sách tại Quyết định số 2512/QĐ-UBND ngày 5/9/2016 của UBND tỉnh Hà Tĩnh) để tham dự kỳ thi.

hatinh24h

Theo đó, thời gian tổ chức thi 3 ngày, bắt đầu từ 8h30’ ngày 30/9 đến ngày 2/10/2016.

Đia điểm thi tại Trường Đại học Hà Tĩnh (cơ sở chính), xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh.

Riêng môn thi Tin học thi tại cả 2 địa điểm: Cơ sở ở xã Cẩm Vịnh (Cẩm Xuyên) và cơ sở ở phường Đại Nài, thành phố Hà Tĩnh.

Hội đồng thi tổ chức phổ biến nội quy, quy chế thi, hướng dẫn thi môn Tin học, bắt đầu từ 7h30’ ngày 29/9/2016 tại Đại học Hà Tĩnh (cơ sở ở xã Cẩm Vịnh), đồng thời tổ chức trả lại lệ phí dôi 60.000 đồng cho các thí sinh tại nơi tập trung.

Số báo danh và phòng thi của thí sinh được niêm yết tại địa điểm tổ chức thi ngày 29/9.

P.V

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP