Dự án đầu tư

TP Hà Tĩnh: Phát triển đô thị toàn diện hướng đến mục tiêu đô thi loại II

Tuy nhiên, so với nhiệm vụ vẫn còn nhiều hạn chế và bất cập, nhiều tiêu chí vẫn chưa hoàn thành, trong đó một số tiêu chí còn hết sức khó khăn đòi hỏi phải có sự tập trung cao của cả hệ thống chính trị.

Thành ủy Hà Tĩnh vừa tổ chức Hội nghị BTV Thành ủy lần thứ 6 khóa XX nhiệm kỳ 2015-2020 nhằm thảo luận, cho ý kiến chỉ đạo về đề án xây dựng thành phố Hà Tĩnh trở thành đô thị loại II vào năm 2018. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các Ban Tỉnh ủy. Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Dũng chủ trì hội nghị.
ht
Sau 8 năm được nâng cấp lên đô thị loại III, thành phố Hà Tĩnh đã có bước phát triển khá toàn diện, nhiệm vụ xây dựng đô thị được tập trung cao, hiện nay đã đạt 28/49 tiêu chí của đô thị loại II.

Tại hội nghị các đại biểu đã thảo luận góp ý cho Đề án phát triển thành phố Hà Tĩnh đạt tiêu chí loại II vào năm 2018; trong đó chú trọng phân tích đánh giá thực trạng, soát xét mức độ đạt được của các tiêu chí, đề xuất nhiều giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, hoàn thiện các mục tiêu, yêu cầu, tiến tới hoàn thành các tiêu chí đưa thành phố Hà Tĩnh trở thành đô thi loại II.

Kết luận Hội nghị, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Dũng nhấn mạnh: Xây dựng và phát triển thành phố Hà Tĩnh trở thành đô thị loại II là xu thế tất yếu, là quy luật phát triển đô thị, khẳng định bước phát triển và sự nỗ lực, phấn đấu của Đảng bộ, Nhân dân Thành phố.

Để đạt được mục tiêu trên, các cấp, các ngành, MTTQ và các tổ chức đoàn thể cần tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận và phấn khởi trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, UBND thành phố sớm phát động đợt thi đua chung sức xây dựng và phát triển thành phố Hà Tĩnh lên đô thị loại II.

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Dũng cũng nhấn mạnh: Cần tập trung thực hiện đầu tư xây dựng hạ tầng đối với tất cả các nhóm chỉ tiêu nhằm phát triển đô thị một cách toàn diện; tiếp tục quan tâm đến phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; nâng cao ý thức của cán bộ, đảng viên, nhân dân về xây dựng nếp sống văn minh đô thị; tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của mô hình tổ nhân dân tự quản về an ninh trật tự.

CTV Lê Tuấn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP