Quốc hội khóa XIV

TP Hà Tĩnh: Hội nghị tiếp xúc cử tri với ứng viên ĐBQH và HĐND tỉnh

Thành phố Hà Tĩnh là đơn vị có 5 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIV; 8 ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII. Tại hội nghị, sau chủ trì hội nghị giới thiệu tiểu sử tóm tắt của từng ứng cử viên đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh, lần lượt các ứng cử viên trình bày chương trình hành động của mình và bày tỏ quyết tâm, nếu được trúng cử sẽ đem hết khả năng trí tuệ, trách nhiệm của mình để phụng sự tổ quốc, phục vụ nhân dân, luôn lắng nghe ý kiến và tâm tư nguyện vọng của cử tri tới các diễn đàn kỳ họp Quốc Hội và HĐND tỉnh.

Chiều ngày 13 tháng 5, UBMTTQ tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với UBND, UBMTTQ thành phố Hà Tĩnh đã tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri với các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021. Tới dự có đồng chí Lê Đình Sơn – UVBCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh;; đồng chí Từ Văn Diện, UVBTV Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ thành phố; Đồng chí  Nguyễn Hồng Lĩnh – UVBTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành Ủy, ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII. Các đồng chí trong Thường trực Thành Ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ thành phố.

Ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIV  Nguyễn Văn Sơn -Giám đốc sở LĐTB xã hội tỉnh trình bày chương trình hành động, sẽ quan tâm đến công tác đào tạo nghề cho người lao động và thực hiện các chính sách an sinh xã hội

Trong chương trình hành động của mình, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh đều quan tâm đến những vấn đề bức xúc hiện nay như vấn đề đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp; công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người lao động; chính sách an sinh xã hội; lĩnh vực tác cải cách hành chinh; nâng cao hiệu lực hiệu quả của bộ máy công quyền biết lắng nghe ý kiến của nhân dân, vì nhân dân.

Trong chương trình hành động của mình, đồng chí  Nguyễn Hồng Lĩnh- UVBTV, Bí thư Thành Ủy, ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII nhấn mạnh đến công tác xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ công chức kỷ cương, trách nhiệm,hiệu quả; tập trung cho công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền thân thiện, gần dân, phục vụ nhân dân. Tập trung cho công tác quy hoạch, quan lý quy hoạch, huy đọng nguồn lực để xây dựng cơ sở hạ tầng,chính trang đô thị. Tích cực tham gia đóng góp ý kiến với HĐND tỉnh về xây dựng các cơ chế chính sách phát triển kinh tế xã hội. Luôn gần gũi, lắng nghe ý kiến tâm tư nguyện vọng của nhân dân để đưa tiếng nói của cư tri đến các diễn đàn của kỳ họp HĐND tỉnh

Cử trí Nguyễn Thái học – Hội CCB thành phố đề nghị các đại biểu quốc hội phát huy tinh thần trách nhiệm, có những đóng góp vào hoạch định chính sách phát triển kinh tế xã hội của đất nước, của địa phương, băn khoăn trước tình trạng nhiều sinh viên ra trường không tìm được việc làm

Cử tri thành phố Hà Tĩnh bày tỏ sự đồng tình và hoàn toàn ủng hộ và gửi gắm niềm tin đối với các ứng cử viên đại biểu QH và HĐND tỉnh và mong muốn các ứng cử viên thể hiện vai trò trách nhiệm, có những đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước và của tỉnh nhà. Nhiều ý kiến cử tri cũng đề  cập đến nhiều vấn đề bức xúc hiện nay như: Bất cập trong công tác giáo dục – đào tạo, nhiều sinh viên ra trường không tìm được việc làm gây môt sự lãnh phí về nguồn nhân lực và tiền của nhà nước và nhân dân; tình trạng nợ công; vấn đề ô nhiễm môi trường và các chính sách an sinh xã hội .

Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri và trình bày chương trình hành động của mình đồng chí Lê Đình Sơn, UVBCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy thay mặt cho các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIV và ứng cử viên đại biểu HĐND  tỉnh khóa XVII đã tiếp thu những ý kiếnđóng góp trí tuệ, đầy trách nhiệm của cử tri thành phố và hứa sẽ tiếp tục quan tâm chỉ đạo và kiến nghị lên các cấp liên quan xem xét, giải quyết, một số nội dung sẽ đưa vào trong chương trình hành động của mình.  Trên cương vị là người đứng đầu cấp ủy của tỉnh nhà sẽ  đảm bảo vai trò lãnh đạo của Đảng đối với cơ quan quyền lực cao nhất của nhà nước tại địa phương, nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan HĐND tình thực sự vì dân.  Với những kinh nghiệp trong quá trình công tác sẽ phát huy vai trò trách nhiệm của mình, luôn lắng nghe ý kiến, tâm nguyện của cử tri vào trong Nghị quyết Hội đồng và Nghị quyết đó phải là xuất phát từ thực tiễn, tổ chức giám sát và triển khai thực hiện đến  được với người dân.

   UVBCH Truong ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, chủ tịch HĐND tỉnh Lê ĐÌnh Sơn trình bày chương trình hành động tại buổi tiếp xúc cử tri thành phố

Bí thư Tỉnh ủy cũng nhấn mạnh, trong chương trình hành động của mình sẽ phát huy vai trò của đại biểu HĐND, ban hành các cơ chế, chính sách thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đề ra; tập trung xây dựng Nghị quyết huy động mọi nguồn lực xây dựng TP Hà Tĩnh đạt đô thị loại II;

Tini, ảnh: Đình Việt

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP