Dự án đầu tư

Tổng HUD nợ hàng trăm tỷ đồng tiền sử dụng đất ở Hà Tỉnh

Mới đây, UBND Tỉnh Hà Tĩnh đã có công văn số 2369 về việc yêu cầu Tổng công ty Đầu Phát triển Nhà và Đô thị (HUD) nộp tiền đất Dự án khu dân cư đô thị tại khu đô thị Bắc TP Hà Tỉnh.

Trong công văn nêu rõ, Dự án khu dân cư đô thị 9,1 ha tại khu đô thị Bắc TP Hà Tỉnh do Tổng công ty Đầu Phát triển Nhà và Đô thị (HUD) làm chủ đầu tư được UBND tỉnh cấp giấy chứng nhận đầu tư số 28121000113 ngày 29/9/2011 và giao đất tại quyết định số 3918/QĐ- UBND ngày 1/1/2011, công trình khởi công ngày 02/10/2011.Theo đó số tiền phải nộp của dự án là 213.274 triệu đồng, theo thông báo số 1814/TB- CT ngày 25/10/2011 của Cục thuế Hà Tĩnh, thời hạn nộp tiền sử dụng đất chậm nhất là ngày 25/11/2011.
Tuy nhiên, để giúp đỡ, tháo gỡ khó khăn cho HUD, UBND Tỉnh Hà tĩnh đã đồng ý kéo dài thời hạn nộp tiền theo 2 đợt: đợt 1, trước ngày 30/03/2013 nộp 50%; đợt 2 nộp số tiền còn lại trước ngày 30/05/2013.Thế nhưng đến ngày 30/5/2013 HUD mới chỉ nộp được 120. 000 triệu đồng, còn thiếu 93.274 triệu đồng. Do sự chậm chế nêu trên, UBND tỉnh đã tổ chức nhiều buổi làm việc với lãnh đạo Tổng công ty, gần đây nhất là buổi làm việc ngày 10/6/2013 để đôn đốc việc nộp tiền sử dụng đất và tiến độ xây dựng dự án. Sau buổi làm việc, HUD cũng đã có văn bản số 1983/HUD-TCKT ngày 17/6/2013 cam kết nộp 30.000 triệu đồng trước ngày 30/6/2013 và hoàn thành việc nộp số tiền còn lại trước ngày 30/9/2013.Song trên thực tế đến thời điểm này, theo báo cáo của Cục thuế tỉnh, đơn vị chỉ mới nộp thêm được 15.000 triệu đồng vào ngày 3/7/2013, chưa đúng với cam kết nộp trước 30.000 triệu đồng tại văn bản số 1983/HUD-TCKT ngày 17/6/2013, như vậy đơn vị còn nợ 78.274 triệu đồng tiền sử dụng đất và 4.540,96 triệu đồng tiền nợ phạt do chậm nộp dự án.Theo đó, UBND Tỉnh Hà Tĩnh đã yêu cầu HUD nộp đủ số tiền sử dụng đất và tiền phạt chậm nộp nói trên vào ngân sách tỉnh theo đúng cam kết.Theo như tính toán của HUD thì với tổng mức đầu tư khoảng 350 tỉ đồng, Dự án Khu dân cư đô thị 9,1 ha sẽ xây dựng khoảng 153 nghìn m2 sàn nhà ở, đáp ứng chỗ ở cho khoảng 2.200 người.Được biết, đến thời điểm này, HUD không chỉ nợ tiền sử dụng đất mà gần 20 tháng sau lễ khơi công (ngày 2-10-2011), Dự án Khu dân cư đô thị 9,1 ha của HUD triển khai khá chậm, hầu như doanh nghiệp không triển khai gì thêm từ khi động thổ vào cuối năm 2011.
Theo Nguyên Hương (Tầm nhìn)

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP