Văn Hoá Hà Tĩnh

Tọa đàm về các chuyên đề và tài liệu điều tra của đề tài "Địa danh Hà Tĩnh"

Vừa qua, Trung tâm Quảng bá Xúc tiến Văn hóa Du lịch đã tổ chức Tọa đàm về các chuyên đề và tài liệu điều tra của đề tài "Địa danh Hà Tĩnh". Đề tài do ông Thái Văn Sinh, Giám đốc Trung tâm, làm chủ nhiệm.

Dự buổi tọa đàm có đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch, sở Khoa học & Công nghệ, chủ nhiệm đề tài, các cộng sự và các nhà địa phương học ở Hà Tĩnh.


Đề tài Địa danh Hà Tĩnh triển khai từ tháng 10 năm 2010 và được thực hiện trong 24 tháng. Với mục tiêu: Nghiên cứu và hệ thống hóa địa danh Hà Tĩnh (phần hành chính) trong tiến trình lịch sử trên cơ sở tài liệu thu thập được qua thực tế điền dã, điều tra, khảo sát và các tài liệu thành văn thu thập được qua khảo cứu. Địa danh của 264 xã, phường, thị trấn và huyện, thị, thành phố trong tỉnh sẽ được tập hợp, phân loại và thống kê thành một hệ thống thông tin đầy đủ, khoa học, phản ánh được lịch sử các địa danh cụ thể và sự thay đổi tên gọi của nó qua các thời kỳ lịch sử; Cung cấp tài liệu tra cứu chuẩn xác về địa danh hành chính Hà Tĩnh xưa và nay, phục vụ cho hoạt động nghiên cứu, học tập cũng như nhu cầu tra cứu của nhân dân về địa danh. Bản thảo của đề tài sẽ được biên soạn, xuất bản thành sách khảo cứu; Luận giải một cách khoa học về các vấn đề liên quan đến địa danh hành chính Hà Tĩnh như: Địa danh hành chính Hà Tĩnh tiếp cận từ các góc độ lịch sử, địa lý, văn hóa, ngôn ngữ; Sự thay đổi địa danh trong lịch sử và những ảnh hưởng của nó đối với đời sống xã hội đương đại… phục vụ cho các hoạt động nghiên cứu khoa học liên quan; Đề xuất được các nguyên tắc, phương pháp đặt địa danh, thay đổi địa danh trên địa bàn Hà Tĩnh một cách khoa học phục vụ cho sự nghiệp CNH, HĐH tỉnh nhà hiện tại và tương lai, đề tài Địa danh Hà Tĩnh rất có ý nghĩa về mặt khoa học cũng như thực tiễnTại buổi tọa đàm, các đại biểu đã có nhiều ý kiến đóng góp cho các chuyên đề cũng như tài liệu điều tra của đề tài trong đó chú trọng đề xuất chủ nhiệm đề tài cần giới hạn và xác định lại thời gian của địa danh mà đề tài khảo sát. Đề tài cần tập trung đề xuất phương pháp đặt tên mới, các nguyên tắc để chia tách hay sát nhập các địa danh hiện nay, kiến nghị thay đổi những cách đặt tên địa danh không hợp lý…Thay mặt nhóm thực hiện đề tài, ông Thái Văn Sinh, chủ nhiệm đề tài, đã tiếp thu các ý kiến và sẽ tiến hành hoàn thiện đề tài để tiến hành nghiệm thu cấp cơ sở trong thời gian sắp tới.


Nguyễn Ái Vân

Sở VH-TT&DL

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP