Không phát hành tài liệu ôn thi THPT quốc gia

Bộ GDĐT cho biết, năm 2016, Bộ không phát hành tài liệu ôn thi THPT quốc gia. Các trường không được ép buộc học sinh mua tài liệu tham khao nói chung, các bộ sách ôn tập kỳ thi THPT quốc gia nói riêng.

Hà Tĩnh: Số hóa hàng ngàn sắc phong, tài liệu Hán – Nôm cổ

Ngày 20-6, Bảo tàng tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Thư viện Khoa học tổng hợp TPHCM tổ chức công bố kết quả của đợt sao chụp, số hóa sắc phong, tài liệu Hán – Nôm cổ năm 2014 và trao tặng kỷ niệm chương cho chủ sở hữu là đại diện các dòng họ tham gia số hóa.

TOP