Doanh Nghiệp Hà Tĩnh

Thưởng Tết: Cao nhất 624 triệu, thấp nhất 40.000 đồng

Theo thông tin chính thức từ Bộ LĐ-TB&XH, thưởng Tết Nguyên đán 2016 đạt trung bình một tháng lương. Mức cao nhất 624 triệu, thấp nhất 40.000 đồng, thuộc về Hải Dương, Bình Phước.

Khảo sát của 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cho thấy,có 87% số doanh nghiệp báo cáo dự kiến thưởng Tết Nguyên Đán 2016 với mức bình quân 1 tháng lương khoảng 5,53 triệu đồng/người. Số này tăng 15,7% so với năm 2015. Những con số nói trên được công bố tại buổi họp thông tin về thưởng Tết do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) tổ chức, chiều 19/1.

Trong đó, mức thưởng Tết cao nhất 624 triệu đồng, thuộc doanh nghiệp FDI ở Hải Dương. Mức thưởng thấp nhất là 40.000 đồng, của doanh nghiệp FDI ở Bình Phước.

Tại Hà Nội, quán quân thưởng Tết là 100 triệu đồng, thấp nhất 450.000 đồng, đều thuộc doanh nghiệp FDI.

Tại TP HCM, người có mức thưởng cao nhất là 600 triệu đồng/người thuộc doanh nghiệp tư nhân và mức thấp nhất là 3,09 triệu đồng/người thuộc doanh nghiệp FDI.

Tintuchatinh
Thưởng Tết Nguyên đán cao nhất 2016 là 624 triệu đồng thuộc về doanh nghiệp FDI ở Hải Dương. Ảnh minh họa:

Anh Tuấn.

Bên cạnh thưởng Tết Nguyên đán, mức thưởng Tết dương lịch năm 2016 cũng tăng 1,6% so với năm 2015, bình quân khoảng 1,18 triệu đồng/người.

Thưởng Tết Dương lịch cao nhất là 2,02 tỷ đồng được doanh nghiệp FDI ở TP HCM trả cho người lao động, còn thấp nhất 134.000 đồng. Đơn vị trả thưởng thấp nhất là doanh nghiệp FDI ở Thái Bình, với mức 24.000 đồng.

Trong đó, tại Hà Nội, người có mức thưởng cao nhất là 30 triệu đồng/người (thuộc DN FDI), thấp nhất là 150.000 đồng/người (thuộc công ty có cổ phần, vốn góp Nhà nước và doanh nghiệp FDI).

So với năm 2015, thưởng Tết Nguyên đán 2016 có nhích nhẹ (năm 2015 bình quân là 5 triệu đồng/người). Mức cao, thấp nhất năm 2015 lần lượt là 482 triệu và 50.000 đồng.

Thu nhập và lương bình quân 2015 tăng

Số liệu của Bộ LĐ-TB&XH cũng cho thấy, tiền lương bình quân năm 2015 ước đạt 5,53 triệu đồng/người/tháng, tăng khoảng 8% so với năm 2014. Trong đó, doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước cao nhất, đạt 7,04 triệu đồng/tháng. Doanh nghiệp tư nhân đạt 4,99 triệu đồng/tháng. Doanh nghiệp FDI đạt 5,47 triệu đồng/tháng.

Thu nhập bình quân năm 2015 ước đạt 5,91 triệu đồng/người/tháng, tăng khoảng 7% so với năm 2014. Cụ thể, doanh nghiệp 100% vốn nhà nước đạt 7,59 triệu đồng/tháng, doanh nghiệp tư nhân đạt 5,33 triệu đồng/tháng và doanh nghiệp FDI đạt 5,89 triệu đồng/tháng.

Lương bình quân nhân viên, sếp tập đoàn, tổng công ty 13-42,5 triệu đồng/tháng

Đối với Tập đoàn, Tổng công ty thuộc các Bộ ngành Trung ương (số liệu từ 31 công ty mẹ của Tập đoàn, Tổng công ty thuộc các Bộ, ngành), tiền lương bình quân của người lao động năm 2015 ước đạt 13,15 triệu đồng/tháng, tăng 420.000 đồng. Tiền lương bình quân của viên chức quản lý chuyên trách năm 2015 ước đạt 42,55 triệu đồng/tháng, tăng 1,22 triệu đồng.

Ngọc Lan

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP