Quốc hội khóa XIV

Hà Tĩnh: Tập trung nâng cao chất lượng cơ sở đảng và đảng viên

Năm 2015, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đội ngũ cán bộ, đảng viên nâng cao ý thức trách nhiệm trong tham mưu quản lý, điều hành phục vụ, triển khai đồng bộ các chủ trương chính sách của Trung ương và của tỉnh; thực hiện có hiệu quả quy chế phối hợp với Ban cán sự Đảng các cơ quan trong công tác lãnh đạo chỉ đạo, kiểm tra, giám sát thực hiện các chương trình đề án phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

Năm 2016, Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh và trên 80% tổ chức cơ sở đảng trực thuộc đạt đơn vị trong sạch vững mạnh, không có tổ chức cơ sở Đảng yếu kém. Đây là những mục tiêu quan trọng được đặt ra tại Hội nghị tổng kết công tác của Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh năm 2015, triển khai nhiệm vụ năm 2016.

Tintuchatinh
Bí thư Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh trao thưởng cho các đơn vị đạt thành tích xuất sắc trong năm 2015

Các cơ quan trong Đảng Bộ đã tích cực, chủ động tham mưu trong việc chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ chính trị. Nhất là công tác đối ngoại, cải cách hành chính, cải cách tư pháp, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực. Công tác xây dựng Đảng tiếp tục được quan tâm. Các Đảng bộ, Chi bộ cơ sở đã tổ chức thành công Đại hội và kịp thời kiện toàn củng cố cấp ủy Đảng. Chất lượng công tác kiểm tra giám sát thi hành kỷ luật Đảng được nâng lên, theo hướng đi sâu kiểm tra giám sát chuyên đề.

Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và các chỉ thị kết luận của tỉnh. Theo đó, Đảng bộ khối và từng Đảng bộ, chi bộ cơ sở đều xây dựng chương trình, kế hoạch với bước đi và lộ trình phù hợp để khắc phục hạn chế khuyết điểm. Kết thúc năm 2015, 10 Đảng bộ, chi bộ được xếp loại trong sạch vững mạnh tiêu biểu, hơn 70% đơn vị đạt trong sạch vững mạnh.

Hội nghị cũng đã tập trung phân tích những tồn tại hạn chế, đề ra các chỉ tiêu, phương hướng nhiệm vụ cụ thể trong năm 2016. Trọng tâm là tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả lãnh đạo của các cấp ủy Đảng; đổi mới công tác xây dựng Đảng trên tinh thần sâu sát cơ sở, tăng cường nắm bắt tình hình tổ chức Đảng và Đảng viên, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu đặt ra, tích cực góp phần vào sự phát triển của tỉnh.

Nguyễn Hằng

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP