Trường THPT Hương Sơn: Tổ chức ký cam kết thực hiện pháp luật ATGT năm học 2013-2014

Thực hiện chỉ đạo của Sở GDĐT Hà tĩnh về công tác giáo dục pháp luật ATGT trong nhà trường; tiếp tục quán triệt Chỉ thị 18/CT-TW của Ban bí thư về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, ngày 16/9/2013, Trường THPT Hương Sơn đã tổ chức cho cán bộ giáo viên, học sinh kí cam kết thực hiện ATGT năm học 2013-2014.

TOP