Facebook thay đổi cách tiếp nhận tin tức trên báo chí?

Nhóm nghiên cứu gồm các kỹ sư của Facebook đã thiết kế mật mã có thể điều khiển News Feed của Facebook – phần nội dung nằm trong cột chính giữa trang chủ Facebook của bạn, bao gồm một danh sách cập nhật liên tục những câu chuyện từ mọi người và các trang bạn theo dõi trên Facebook.

Hình ảnh về một "Nước Việt Nam từ trong máu lửa"

Những ngày này, dân tộc lại sục sôi trước câu chuyện về chủ quyền biển đảo. Từ thế kỷ trước, báo chí thế giới đã từng ngợi ca Việt Nam như một "điều kỳ diệu" qua hai cuộc chiến lịch sử. Một đất nước từ trong máu lửa đã rũ bùn đứng dậy sáng lòa.

TOP