Cẩm Xuyên: Khai mạc kỳ họp thứ 2, HĐND huyện khóa XIX

Sáng ngày 28/12, dưới sự chủ tọa của các đồng chí Đặng Quốc Cương – Ủy viên BCH Đảng bộ Tỉnh, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Phạm Văn Thắng – UVBTV, Phó chủ tịch thường trực HĐND huyện; đồng chí Lưu Thị Tâm – Phó chủ tịch HĐND huyện; HĐND huyện Cẩm Xuyên đã  khai mạc kỳ họp thứ 2, HĐND huyện khóa XIX.

Hương Khê: Bế mạc Kỳ họp thứ 15 HĐND huyện khóa XIX

Trong 2 ngày 25 và 26 tháng 12 năm 2015 Hội đồng nhân dân huyện khóa XIX tổ chức Kỳ họp thứ 15 đánh giá tình hình kinh tế – xã hội, Quốc phòng an ninh Năm 2015, xây dựng kế hoạch năm 2016, miễn nhiệm UV Uỷ Ban Nhân Dân huyện khoá XIX, đây là Kỳ họp cuối cùng của HĐND huyện khoá XIX

Nghi Xuân: Họp liên tịch chuẩn bị kỳ họp thứ 17, HĐND huyện khóa XIX

Kỳ họp lần thứ 17 là kỳ họp cuối năm nhằm xem xét kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐND huyện về kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2015; kết quả hoạt động của Thường trực và các Ban của HĐND huyện, các cơ quan tư pháp; quyết định về kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, dự toán ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách, kế hoạch đầu tư – xây dựng cơ bản năm 2016; xem xét quyết định các vấn đề quan trọng khác của địa phương để ban hành Nghị quyết thực hiện trong năm 2016 và các năm tiếp theo.

TOP