Trong nước

Nghi Xuân: Họp liên tịch chuẩn bị kỳ họp thứ 17, HĐND huyện khóa XIX

Kỳ họp lần thứ 17 là kỳ họp cuối năm nhằm xem xét kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐND huyện về kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2015; kết quả hoạt động của Thường trực và các Ban của HĐND huyện, các cơ quan tư pháp; quyết định về kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, dự toán ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách, kế hoạch đầu tư – xây dựng cơ bản năm 2016; xem xét quyết định các vấn đề quan trọng khác của địa phương để ban hành Nghị quyết thực hiện trong năm 2016 và các năm tiếp theo.

Sáng ngày 16/11, Thường trực HĐND huyện tổ chức họp liên tịch để thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp lần thứ 17, HĐND huyện khóa XIX. Đến dự có đồng chí Trần Báu Hà, ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, bí thư huyện ủy; Lãnh đạo thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ huyện. Đồng chí Phan Thị Kim Oanh, phó Chủ tịch HĐND huyện chủ trì buổi họp.
 ht24h
Bí thư huyện ủy Trần Báu Hà- Phát biểu chỉ đạo cuộc họp

Dự kiến, kỳ họp lần thứ 17 sẽ thông qua các dự thảo Nghị quyết gồm: Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2016; Nghị quyết về phân bổ thu, chi ngân sách năm 2016; Nghị quyết về chương trình giám sát chuyên đề của HĐND huyện năm 2016; Nghị quyết về việc thông qua đề án xây dựng trường trọng điểm cấp huyện và một số Nghị quyết chuyên đề khác. Thời gian diễn ra kỳ họp lần thứ 17, HĐND huyện khóa XIX dự kiến diễn ra trong 2 ngày (trong khoảng thời gian từ ngày 23 – 24/12/2015).

Kết luận tại buổi họp, đồng chí Trần Báu Hà, Bí thư huyện ủy đề nghị UBND huyện chỉ đạo và phân công cho các cơ quan chuyên môn khẩn chương chuẩn bị các báo cáo, đề án và dự thảo Nghị quyết, đồng thời tổ chức lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cá nhân và đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của Nghị quyết, chậm nhất ngày 25/11/2015 phải gửi các dự thảo báo cáo, đề án và Nghị quyết đến Thường trực và các Ban HĐND huyện để tiến hành thẩm tra theo đúng quy định; Thường trực HĐND huyện đôn đốc các Ban, các Tổ đại biểu HĐND huyện theo chức năng, nhiệm vụ của mình để tổ chức thực hiện các nội dung được phân công trình HĐND huyện xem xét, quyết định.

Hồng Quang/ Nghi Xuân

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP