Trong nước

Cẩm Xuyên: Khai mạc kỳ họp thứ 2, HĐND huyện khóa XIX

Sáng ngày 28/12, dưới sự chủ tọa của các đồng chí Đặng Quốc Cương – Ủy viên BCH Đảng bộ Tỉnh, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Phạm Văn Thắng – UVBTV, Phó chủ tịch thường trực HĐND huyện; đồng chí Lưu Thị Tâm – Phó chủ tịch HĐND huyện; HĐND huyện Cẩm Xuyên đã  khai mạc kỳ họp thứ 2, HĐND huyện khóa XIX.

Dự khai mạc có Ông Trần Đình Gia – Đại biểu Quốc hội, Chủ tịch Hội nông dân Tỉnh; ông Đoàn Đình Anh – Trưởng ban văn hóa xã hội HĐND Tỉnh; đại diện đoàn đại biểu HĐND Tỉnh bầu tại khu vực Cẩm Xuyên.

Ở huyện có các đồng chí Hà Văn Bình – Phó bí thư thường trực huyện ủy; đồng chí Phạm Đăng Nhật – Phó bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; toàn BTV huyện ủy, BCH Đảng bộ huyện, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐND xã, thị trấn, thủ trưởng các cơ quan đơn vị đóng trên địa bàn.


Khai mạc kỳ họp thứ 2, HĐND huyện khóa XIX
Diễn văn tại kỳ họp do đồng chí Đặng Quốc Cương -Ủy viên BCH Đảng bộ Tỉnh, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện nêu rõ: Tại kỳ họp lần này HĐND huyện có nhiệm vụ xem xét, thải luận và quyết định các nội dung: xem xét báo cáo của UBND huyện đánh giá về tình hình kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2016; mục tiêu phương hướng năm 2017; Báo cáo kết quả chỉ đạo, điều hành của UBND huyện; Các báo cáo về thu – chi ngân sách năm 2016; Báo cáo về đầu tư công. HĐND huyện cũng sẽ xem xét các tờ trình, dự thảo Nghị quyết về phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh năm 2017; Tờ trình, dự thảo phân bổ ngân sách năm 2017; Tờ trình, dự thảo đề án “ Nâng cao chất lượng quản lý cư trú trên địa bàn huyện”. Nghe các báo cáo của Tòa án nhân dân huyện; Viện kiểm sát nhân dân huyện; Báo cáo hoạt động của HĐND huyện năm 2016, nhiệm vụ năm 2017; Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp; báo cáo thực hiện Nghị quyết số 70 ngày 13/07/2015 về chấn vấn trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ nhất HĐND huyện khóa XVIII…


Đồng chí Đặng Quốc Cương – Ủy viên BCH Đảng bộ Tỉnh, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện
khai mạc kỳ họp thứ 2, HĐND huyện khóa XIX.
Để đổi mới, nâng cao hiệu quả chất lượng kỳ họp, đồng chí Đặng Quốc Cương – Ủy viên BCH Đảng bộ Tỉnh, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện cũng yêu cầu: Quý vị đại biểu, đại biểu HĐND huyện phát huy tinh  thần dân chủ, thẳng thắn, khách quan, trách nhiệm, để tập trung cho việc nghiên cứu, tham gia thảo luận để khẳng định những kết quả đạt được, phân tích, chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm, đồng thời bàn định để đề ra các giải pháp hữu hiệu thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh năm 2017. Thường trực HĐND huyện cũng mong muốn trong quá trình  diễn ra kỳ họp HĐND huyện kính đề nghị cử tri, nhân dân huyện nhà quan tâm theo dõi, giám sát và có nhiều đóng góp gửi tới kỳ họp.

Tại phiên khai mạc, HĐND huyện cũng đã nghe đồng chí Phạm Đăng Nhật – Phó bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện báo cáo tình hình kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2016; mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp kế hoạch năm 2017.


Đồng chí Phạm Đăng Nhật – Phó bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện
báo cáo tình hình kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2016;
mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp kế hoạch năm 2017.
Báo cáo nhấn mạnh: Xác định được những  định hướng chiến lược mới; những đột phá đặc biệt quan trọng cho phát triển kinh tế – xã hội và giữ vững quốc phòng, an ninh theo tinh thần Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện khóa XXXI. Năm 2016 mặc dù gặp nhiều khó khăn, thiên tai, dịch bệnh, sự cố môi trường biển đã ảnh hưởng không nhỏ đến phát triển kinh tế, xã hội và đời sống nhân dân, nhưng với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND Tỉnh, sự giúp đở của các ban, ngành, đoàn thể cấp Tỉnh; sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, sự nổ lực phấn đấu của nhân dân, các doanh nghiệp, tiếp tục khắc phục những khó khăn, Cẩm Xuyên tiếp tục giành được nhiều kết quả nhất định trên các lĩnh vực,hiệu quả và hiệu lực quản lý nhà nước trên các lĩnh vực được tăng cường, an sinh xã hội được đảm bảo, QP-AN được giữ vững…

Tổng giá trị sản xuất năm 2016  đạt hơn 5 tỷ, bằng 74,45% so với kế hoạch. Trong đó nông nghiệp 2.1428 tỷ đồng, tăng 10% so với năm 2015; công nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp – Xây dựng đạt  1.255 tỷ đồng, bằng 68,47 % so với kế hoạch;  Tổng mức luân chuyển hàng hóa bán lẻ và dịch vụ thương mại đạt 1.718 tỷ đồng, bằng 66,1% kế hoạch. Mặc dù nằm trong khó khăn chung của cả tỉnh nhưng thu ngân sách trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên vẫn đạt 160 tỷ đồng bằng 80% kế hoạch và bằng 101% so với năm 2015.

Trên lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo  triển khai nhiều giải pháp thực hiện “Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng phát triển chuỗi giá trị, gắn với xây dựng nông thôn mới”. Gắn với chủ động triển khai các chương trình chính sách khuyến khích hổ trợ nông nghiệp, nông dân; ứng dụng khoa học kỷ thuật, đưa các giống mới có năng suất, chất lượng cao vào sản xuất. Giá trị sản xuất trên một đơn vị diện tích đạt 85 triệu đồng/ha, sản lượng lương thực đạt hơn 99 ngàn tấn.

Phát huy ưu thế của một huyện có ngành chăn nuôi phát triển, năm 2016 chăn nuôi tiếp tục phát triển cả về tổng và chất lượng đàn, các trang trại chăn nuôi quy mô lớn tiếp tục phát huy lợi thế, hiệu quả ngày càng cao, nhất là các dự án chăn nuôi lợn, góp phần quan trọng cho tăng trưởng giá trị sản xuất nông nghiệp trên địa bàn. Tỷ trọng chăn nuôi chiếm 57% trong cơ cấu giá trị sản xuất nông nghiệp. Sản lượng thịt hơi xuất chuồng các loại 27.896 tấn, tăng 30% so với năm 2015.

Mặc dù chịu ảnh hưởng của sự cố môi trường biển, nhưng nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, sự nỗ lực của cán bộ và nhân dân, nên khai thác, nuôi trồng, chế biến thủy sản vẩn đạt được kết quả nhất định, sự cố môi trường từng bước được khắc phục. Tổng sản lượng khai thác đạt hơn 5.000 tấn bằng 64% kế hoạch, nuôi trồng đạt gần 3700 tấn, diện tích tôm đã thả nuôi hơn 180 ha, trong đó, diện tích nuôi tôm công nghệ cao 113,2ha, năng suất trung bình 11 tấn/ha. Toàn huyện đóng mới 16 tàu cá có công suất từ 90 – 420 CV và  01 tàu vỏ thép có công suất 820 CV.

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM mới được tập trung chỉ đạo quyết liệt, sâu sát, với nhiều cơ chế, chính sách được triển khai kịp thời, nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả. Cẩm Xuyên có thêm 2 xã là Cẩm Huy, Cẩm Vịnh về đích NTM, nâng số xã đạt chuẩn lên 9 xã, không còn xã đạt dưới 9 tiêu chí. Toàn huyện đã  thành lập mới được 178 mô hình kinh tế, nâng tổng số lên 1.203 mô hình, trong đó có 206 mô hình  lớn, 182 mô hình có liên kết. Xây dựng vườn mẫu, khu dân cư  NTM kiểu mẫu được nhân dân tích cực hưởng ứng, đến nay có gần 50% số thôn triển khai thực hiện xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu, xây dựng 277 vườn được xây dựng theo tiêu chuẩn vườn mẫu, trong đó có 77 vườn đạt tiêu chuẩn. Phong trào xã hội hóa đầu tư kết cấu hạ tầng nông thôn tiếp tục được thực hiện có hiệu quả. Đã huy động 265 tỷ đồng đầu tư xây dựng cơ bản, trong đó nhân dân đóng góp 49 tỷ đồng, nguồn đở đầu gần 10 tỷ đồng, còn lại là ngân sách nhà nước và lồng ghép các nguồn dự án. Toàn huyện đã xây dựng  hơn 120 km đường, 32 km kênh mương  bê tông; xây mới 23 nhà văn hóa thôn; nâng cấp 3 khu thể thao xã, 16 khu thể thao thôn; nâng cấp 9 chợ, 9 nghĩa trang; xây mới 3 trạm y tế…

Song song với phát triển nông nghiệp, UBND huyện chỉ đạo các cấp, các ngành đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, thu hút đầu tư, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho cho doanh nghiệp đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh. Thành lập mới 22 DN, 8 HTX và 10 THT, đến nay toàn huyện đã có 305 doanh nghiệp; có 154 HTX, và trên 750 THT, tổng vốn đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp và HTX tăng 10%, chất lượng, qui mô hoạt động ngày càng nâng lên.

Phát triển chỉnh trang đô thị được quan tâm, Thị trấn Cẩm Xuyên và Thị trấn Thiên Cầm đã huy động nội lực đầu tư, kết hợp với cơ chế hỗ trợ của tỉnh, huyện tập trung chỉnh trang đô thị, huy động từ ngân sách các cấp, các thị trấn và đóng góp của nhân dân trên 8 tỷ đồng xây dựng trường học, nhà văn hóa, đường bê tông, kênh mương; phát động phong trào hiến đất mở rộng đường, phong trào làm giao thông, kênh mương, tại hai thị trấn đã xây dựng trên 7 km đường giao thông 3 km kênh mương.

Cùng với phát triển kinh tế, huyện tiếp tục đẩy mạnh phát triển văn hóa, xã hội. Các phong trào văn hóa, thể thao được đẩy mạnh, tỷ lệ, chất lượng gia đình văn hóa, đơn vị văn hóa, gia đình thể thao được nâng lên;  có 78% thôn, tổ dân phố văn hoá; 84,8% gia đình văn hóa; 35,6% gia đình thể thao. Công tác bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa vật thể và phi vật thể được quan tâm đầu tư. Công tác thông tin truyền luôn đảm bảo kịp thời, đúng định hướng, ngày càng đáp ứng yêu cầu phục vụ các nhiệm vụ chính trị của huyện. Chất lượng giáo dục toàn diện và mũi nhọn được khẳng định. Chất lượng khám, chữa bệnh có nhiều chuyển biến, cơ bản đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng cao của nhân dân, trình độ, y đức của đội ngủ y, bác sỹ, nhân viên y tế ngày càng được nâng cao. Chương trình giảm nghèo, giải quyết việc làm, đào tạo nghề cho lao động nông thôn tiếp tục được chú trọng, góp phần quan trọng đưa tỷ lệ hộ nghèo giảm thêm 2%. Thực hiện kịp thời, đúng đủ các chế độ cho các đối tượng chính sách, các vấn đề an sinh xã hội.

Công tác cải cách hành chính và tổ chức bộ máy được đẩy mạnh, năng lực, hiệu quả hoạt động các cơ quan nhà nước được nâng cao, kỷ luật, kỷ cương hành chính từng bước được chấn chỉnh; Ban hành kế hoạch và tập trung chỉ đạo các phòng ban đơn vị, các xã, thị trấn đẩy mạnh cải cách hành chính và rà soát các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền chưa hợp lý, để sửa đổi, bổ sung phù hợp, tạo sự chuyển biến tích cực, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân và doanh nghiệp.

Báo cáo cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong năm 2016 như: Nhiều chỉ tiêu không đạt kế hoạch đề ra; thu ngân sách đạt 80% kế hoạch; thu nhập bình quân đầu người đạt thấp hơn so với kế hoạch; Tái cơ cấu nông nghiệp còn gặp nhiều khó khăn; Ứng dụng khoa học, công nghệ vào sản xuất, bảo quản sản phẩm và nhân rộng các mô hình điển hình còn hạn chế; Chương trình xây dựng nông thôn mới kết quả đạt chưa cao, một số địa phương, đơn vị còn thiếu quyết liệt, chuyển biến chậm; Phát triển đô thị còn hạn chế, chưa xây dựng hoàn thiện quy hoạch phân khu của 2 thị trấn và thiếu nguồn lực thực hiện chỉnh trang phát triển đô thị; Một số doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả thấp; đầu tư phát triển văn hóa – xã hội chưa đáp ứng yêu cầu; Công tác quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản còn nhiều tồn tại; Cải cách hành chính chưa đáp ứng yêu cầu, kỷ luật, kỷ cương ở một số đơn vị chưa thực sự nghiêm túc…

Báo cáo nhấn mạnh: Năm 2017 huyện Cẩm Xuyên sẽ tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế, tập trung thu hút đầu tư để phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và thương mại, dịch vụ; đẩy mạnh xây dựng huyện, xã nông thôn mới, gắn với thực hiện Đề án tái cơ cấu nông nghiệp nhằm khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế của cả 3 vùng sinh thái cho phát triển kinh tế; quan tâm phát triển đô thị; tập trung khắc phục sự cố môi trường biển, khôi phục sản xuất ổn định sinh kế cho nhân dân; tiếp tục phát triển các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế và bảo đảm an sinh xã hội; chú trọng bảo vệ môi trường; đẩy mạnh cải cách hành chính. Đảm bảo quốc phòng – An ninh,  giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Trong ngày hôm nay, kỳ họp thứ 2, HĐND khóa XIX huyện sẽ tiếp tục nghe một số báo cáo, tờ trình và thực hiện các nội dung nghị sự quan trọng khác… Cổng thông tin điện tử huyện Cẩm Xuyên sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc.

Hồng Phượng – Minh Sơn
Ảnh: Hương Thành

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP