Đài PT-TH Hà Tĩnh giành 2 Huy chương Bạc tại Liên hoan Truyền hình toàn quốc

Diễn ra từ ngày 16 – 19/12 tại Quảng Bình, Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 35 thu hút sự tham gia của hơn 100 đơn vị Đài PT-TH, Hãng phim trong toàn quốc với 478 tác phẩm ở 9 thể loại. Đài PT-TH Hà Tĩnh tham gia 7 tác phẩm ở 4 thể loại: Phim Tài liệu, Phóng sự, Chuyên đề Khoa giáo và Giao lưu – Đối thoại – Tọa đàm, đóng góp tích cực vào thành công của Liên hoan Truyền hình Toàn quốc năm nay.

TOP