Dự án đầu tư

Sớm xác định cụ thể giá đất tại các vùng GPMB của dự án Vincom

Chiều 12/2, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn chủ trì cuộc họp nghe tiến độ công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án Trung tâm thương mại, văn phòng và nhà ở Vincom.

Sớm xác định cụ thể giá đất tại các vùng GPMB của dự án Vincom

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành liên quan và thành phố Hà Tĩnh tiến hành ký hợp đồng với đơn vị tư vấn để sớm xây dựng phương án xác định giá đất đền bù cụ thể tại các vùng giải tỏa

Theo báo cáo của thành phố Hà Tĩnh, tiến độ thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng dự án Vincom tại phường Hà Huy Tập đã khảo sát khối lượng thực tế về đất đai, nhà cửa, vật kiến trúc, tài sản và cây cối. Trong đó, diện tích nông nghiệp bị thu hồi hơn 40.165 m2, thuộc 44 hộ; có 111 hộ và 3 doanh nghiệp tư nhân bị ảnh hưởng về đất ở…

Về khu tái định cư, đã có 3 vùng đất quy hoạch: phần nằm trên trục đường Lê Duẩn kéo dài, phía Tây dự án; phần điều chỉnh các lô thuộc Dự án đường bao phía Tây và kết cấu hạ tầng kỹ thuật hai bên đường bao phía Tây (phường Trần Phú); các lô đất thuộc dự án chỉnh trang đô thị phía Đông kênh N1-9 (phường Trần Phú)…

UBND thành phố Hà Tĩnh đã đưa ra phương án dự kiến bố trí tái định cư. Theo đó, về nhu cầu bố trí đất tái định cư, có 20 hộ bám tuyến đường Hà Huy Tập (khối phố 1) sẽ được chia thành 3 loại diện tích; đối với 16 hộ thuộc khối phố 7 bám tuyến đường Hàm Nghi với 4 loại diện tích; 75 hộ còn lại nằm trong vùng dự án và đường bao dự án được phân loại vị trí theo tuyến đường hiện trạng.

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn lưu ý: Việc GPMB dự án có liên quan đến đất ở trên tuyến QL 1A phải được tiến hành thận trọng. Do đó, các sở, ngành, địa phương phải xác định mốc để thống nhất về chỉ giới và truy lục lại hồ sơ xác minh nguồn gốc đất đai; thông tin kịp thời cho các hộ dân bị ảnh hưởng về mặt bằng, đền bù, tái định cư… Về tài sản trên đất, cần tách phần xây dựng không phải trên đất ở và làm rõ các mốc xây dựng, đồng thời công khai hóa bằng nhiều kênh thông tin…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành liên quan và thành phố Hà Tĩnh tiến hành ký hợp đồng với đơn vị tư vấn để sớm xây dựng phương án xác định giá đất đền bù cụ thể tại các vùng giải tỏa nhằm phục vụ công tác bồi thường, thu hồi hồi đất, xây dựng tái định cư đảm bảo khách quan, trung thực.

Sở Xây dựng và Sở TN&MT hướng dẫn thành phố xây dựng lại phương án tái định cư, trong đó phải chi tiết số liệu đầu vào; lộ trình tái định cư và phương án tổ chức thực hiện di dân lên khu tái định cư để đảm bảo đẩy nhanh tiến độ.

Hữu Trung

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP