Quốc hội khóa XIV

Năm 2015, thị xã Hồng Lĩnh phát triển toàn diện

Năm 2015, tình hình KT-XH của thị xã Hồng Lĩnh tiếp tục phát triển một cách toàn diện, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đã đề ra.

HĐND thị xã Hồng Lĩnh khóa V vừa tổ chức kỳ họp thứ 12 để đánh giá tình hình phát triển KT-XH, QP-AN, thu chi ngân sách năm 2015, bàn nhiệm vụ, giải pháp năm 2016.
hatinh

Giá trị sản xuất các ngành kinh tế tăng 15,8%; Thu nhập bình quân đầu người/năm đạt gần 40 triệu đồng. Tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 140,5 tỷ đồng, tăng 14,6% so với kế hoạch tỉnh giao. Công tác quy hoạch, quản lý đô thị, quản lý tài nguyên môi trường và xây dựng cơ bản tiếp tục được chỉ đạo triển khai tích cực.

Văn hoá – xã hội có nhiều khởi sắc;c hính sách xã hội, xoá đói giảm nghèo, giải quyết việc làm được quan tâm thực hiện. Quốc phòng – an ninh và trật tự an toàn xã hội được giữ vững, chính trị ổn định, tạo niềm tin tưởng, phấn khởi trong các tầng lớp Nhân dân.

Bên cạnh những kết quả đạt được năm 2015 vẫn còn một số tồn tại như: Thị xã chưa thu hút được các dự án đầu tư lớn để tạo bước đột phá trong tăng trưởng kinh tế, phát triển bền vững. Công tác chỉnh trang đô thị chưa thu hút được nhiều nguồn lực trong xã hội tham gia; xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị chuyển biến chậm; công tác giải phóng mặt bằng một số dự án thiếu quyết liệt, chậm trễ ảnh hưởng đến tiến độ các dự án

Tại kỳ họp, các đại biểu đã giành nhiều thời gian cho việc thảo luận, thực hiện nội dung chất vấn và trả lời chất vấn; tham gia đóng góp ý kiến về thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế -xã hội năm 2016.

Tại kỳ họp, HĐND thị xã Hồng Lĩnh đã thông qua 03 nghị quyết với những mục tiêu cụ thể cùng các giải pháp có tính đột phá nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2016.

Thu Hằng/ HTTV

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP