Quốc hội khóa XIV

Kỳ họp thứ nhất HĐND huyện Hương Khê thành công tốt đẹp

Thực hiện quy định của Luât tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015, Hướng dẫn số 1138/ HD- UBTVQH13 ngày 3/6/2016 của UB Thường vụ Quốc hội, ngày 4,5/7/2016 HĐND huyện khoá XX nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp thứ nhất.


Các đại biểu tham dự kỳ họp
        Tham dự Kỳ họp có các đồng chí; Nguyễn Văn Huyên UV BTV, Trưởng Ban Nội chính, trưởng đoàn công tác của Tỉnh uỷ tại Hương khê, Đặng Ngọc Sơn TUV, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Nguyễn Đình Phú Phó Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại Hương Khê, đại biểu HĐND huyện khoá XX nhiệm kỳ 2016-2021.Tại kỳ họp này HĐND huyện nghe báo cáo kết quả bầu cử đại biểu HĐND huyện, thẩm tra tư cách đại biểu HĐND khoá XX, bầu cử các chức danh của HĐND, UBND nhiệm kỳ 2016-2021 và đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016.

Tặng hoa chức mừng Thường trực và các Ban HĐND huyện khóa XX
           Sau hai  ngày làm việc khẩn trương nghiêm túc, trách nhiệm, Kỳ họp thứ nhất HĐND huyện khoá XX đã hoàn thành chương trình đề ra. Với số phiếu tán thành cao ông Đinh Hữu Tân, TUV, Bí thư Huyện uỷ được bầu tái cử chức danh Chủ tịch, ông Nguyễn Kim Tú tái cử chức danh phó chủ tịch và ông Nguyễn Thanh Tuấn HUV, Chánh thanh tra huyện trúng cử PCT HĐND huyện khoá XX, ông Đặng Văn Toàn UV BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận  làm Trưởng Ban, ông Hồ Sỹ Đồng Giám đốc Trung tâm dân số làm Phó Ban kinh tế – xã hội, ông Nguyễn Văn Hiệp UV BTV Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy làm Trưởng Ban, ông Phan Trọng Trường Phó phòng Tư pháp làm Phó Ban Pháp chế HĐND huyện khóa XX. Ông Lê Ngọc Huấn tái cử chức danh Chủ tịch, ông Hoàng Công Lý và ông Nguyễn Văn Việt tái cử Phó chủ tịch UBND huyện và bầu 12 UV UBND huyện, 17 vị Hội thẩm nhân dân khóa XX.

Tặng hoa chúc mừng lãnh đạo UBND khóa XX
          Cũng tại Kỳ họp thứ nhất HĐND huyện đã thông qua các Nghị quyết về phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng cuối năm 2016, Nghị quyết  phê duyệt quyết toán ngân sách Nhà nước 2015, Nghị quyết về việc HĐND huyện ủy quyền cho Thường trực HĐND huyện xem về chủ trương các dự án đầu tư công giai đoạn 2016-2020; Nghị quyết về Quy chế làm việc của HĐND huyện khóa XX.

Lãnh đạo huyện tặng hoa các đại biểu HĐND huyện khóa XIX không tải cử

Võ Văn Trình phòng VH-TT

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP