Trong nước

Kỳ Anh: Xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

Tác giả bài viết: Mai Dung- Mạnh Hải- Phạm Tuấn

“Tư tưởng Hồ Chí Minh về quân sự là một di sản vô giá, trong đó tư tưởng về xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân chiếm một vị trí quan trọng, xuyên suốt trong cả cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ tổ quốc”.

Lễ ra quân huấn luyện quân sựLễ ra quân huấn luyện quân sự

            Thấm nhuần tư tưởng của chủ tịch Hồ Chí Minh, trong những năm qua, Đảng ủy, Ban chỉ huy quân sự huyện Kỳ Anh đã xây dựng lực lượng vũ trang  ngày càng vững mạnh toàn diện, nâng cao chất lượng, trình độ và khả năng sẳn sàng chiến đấu, góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương và xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc. Để xây dựng lực lượng vũ trang vững mạng toàn diện, Ban chỉ huy quân sự huyện Kỳ Anh đã làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, hiểu biết về pháp luật cho cán bộ, chiến sỹ quán triệt, thực hiện nghị quyết trung ương 8 khóa IX  về “ Chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới” gắn với việc đẩy mạnh “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.. nhằm xây dựng cho cán bộ chiến sỹ có bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ chuyên môn nghiệp vụ tinh thông, tinh nhuệ sẵn sàng bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vững mạnh.

Ký kết giao nhận quân
            Trong những năm qua, Ban chỉ huy quân sự huyện Kỳ Anh đã tập trung khắc phục khó khăn, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ, thường xuyên duy trì nghiêm chế độ sẳn sàng chiến đấu, nắm chắc tình hình ở cơ sở, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp giải quyết kịp thời các vụ việc nảy sinh ở cơ sở, giữ vững ổn định chính trị. Bên cạnh đó, Ban chỉ huy quân sự huyện còn là lực lượng đi đầu trong các phong trào của địa phương, nhất là tham gia phòng chống và khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra, tuyên truyền giúp dân di dời, tái định cư… tạo môi trường thuận lợi cho việc phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội.

Trao huy hiệu 30 năm tuổi đảng cho cán bộ, chiến sỹ Ban chỉ huy quân sự huyện
             Song song với công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, Ban chỉ huy quân sự huyện Kỳ Anh còn thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ huyện, diễn tập chiến đấu trị an và diễn tập phòng chống cháy rừng, phòng chống bão lụt, tìm kiếm cứu nạn. Các cuộc diễn tập đạt kết quả 100 % khá, giỏi và thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội. Với phương châm “ Cơ bản thiết thực, chất lượng”, hàng năm, Ban chỉ huy quân sự huyện phối hợp với Ban chỉ huy quân sự 33 xã, thị trấn  xây dựng lực lượng dân quân, tổ chức huấn luyện quân sự cho lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên nâng cao khả năng cơ động và sẳn sàng chiến đấu được coi là nhiệm vụ hàng đầu. Căn cứ vào chương trình huấn luyện của Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, Ban chỉ huy quân sự huyện đã xây dựng kế hoạch huấn luyện theo phương châm cơ bản thiết thực vững chắc, đồng bộ chuyên sâu, huấn luyện sát với địa bàn đối tượng tác chiến. Qua kiểm tra, hàng năm 100 % quân số đạt yêu cầu, trong đó tỷ lệ khá, giỏi chiếm 77 %. Thông qua công tác huấn luyện, nhận thức về chính trị, trình độ kỷ chiến thuật của lực lượng dân quân tự vệ các xã, thị trấn, đơn vị trên địa bàn huyện được nâng lên rõ rệt. Từ đó, góp phần rèn luyện bản lĩnh, phát huy vai trò là lực lượng nòng cốt trong sản xuất, phòng, chống khắc phục hậu quả thiên tai, góp phần cùng các lực lượng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
Phát huy truyền thống yêu nước của cha ông, thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thế trận chiến tranh nhân dân, cán bộ chiến sỹ Ban chỉ huy quân sự huyện Kỳ Anh đã và đang cùng với lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên thường xuyên  bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền, bảo vệ nhân dân, góp phần xây dựng lực lượng vũ trang huyện Kỳ Anh ngày càng vững mạnh, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng quê hương ngày thêm giàu đẹp./.

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP