Hương Sơn

Hương Sơn: Bế giảng lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng viên khóa 4 năm 2013

Chiều ngày 30/8/2013, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Hương Sơn đã tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng đợt 4 năm 2013 cho 115 quần chúng ưu tú đến từ các cơ quan, đơn vị trên địa bàn

Trong 5 ngày học tập nghiêm túc, các học viên đã được nghiên cứu và tiếp thu các chuyên đề cơ bản về lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Những nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng; Về học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và các nội dung rèn luyện phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong thời gian tham gia lớp học, các học viên đã nêu cao tinh thần thái độ học tập nghiêm túc, chấp hành tốt nội quy lớp học và làm bài kiểm tra thu hoạch đạt kết quả tốt, nhiều đồng chí đã nắm vững kiến thức và biết vận dụng liên hệ vào thực tiễn của cơ quan đơn vị đang công tác.
Qua kiểm tra đánh giá kết quả có 115/115 đồng chí đạt yêu cầu và được cấp Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng, trong đó có 32 đồng chí đạt loại giỏi, 52 đồng chí đạt loại khá và 31 đồng chí xếp loại trung bình.


Từ đầu năm đến nay, Trung tâm chính trị huyện đã tổ chức được 4 khóa bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng, nâng tổng số lên 385 đồng chí.Các học viên tham gia lớp bồi dưỡng kết nạp ĐảngSau khi tham gia lớp học, các học viên cần phải tiếp tục rèn luyện phấn đấu, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, không ngừng học tập nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, tích cực tham gia các hoạt động tại đơn vị, địa phương và thường xuyên trau dồi đạo đức, phẩm chất cách mạng để được đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam .BBT

Hương Sơn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP