Truyền thống - Phát triển

Hồng Lĩnh tạo khí thế, quyết tâm mới trên con đường xây dựng Thị xã ngày càng phát triển

Những ngày này, trên khắp các phố phường, thôn xóm ở thị xã Hồng Lĩnh (tỉnh Hà Tĩnh) đều náo nức không khí rộn ràng, tưng bừng chào mừng Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ VI (nhiệm kỳ 2015 – 2020). Cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân đều mong chờ, kỳ vọng vào sự thành công của Đại hội và đặt niềm tin sâu sắc rằng, những quyết sách từ Đại hội sẽ mang đến cho Hồng Lĩnh một khí thế mới, quyết tâm mới trên con đường xây dựng thị xã ngày càng phát triển.

Nằm trong sự phát triển với tốc độ nhanh của tỉnh Hà Tĩnh trong nhiệm kỳ vừa qua, thị xã Hồng Lĩnh cũng nỗ lực không ngừng nhằm phát huy cao độ những điều kiện thuận lợi, khắc phục các khó khăn, thách thức, toàn Đảng bộ và nhân dân đoàn kết, thống nhất, ra sức phấn đấu để giành được nhiều kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, cũng như công tác xây dựng Đảng, trong đó nổi bật là sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung mọi nguồn lực để xây dựng Hồng Lĩnh sớm trở thành một đô thị văn minh, hiện đại, tương xứng với vị trí là trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội, cửa ngõ phía tây của tỉnh Hà Tĩnh.

Nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ thị xã xác định nhiệm vụ phát triển kinh tế là trung tâm, huy động nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng, chỉnh trang đô thị được đặt lên hàng đầu. Ban Chấp hành Đảng bộ, Hội đồng nhân dân thị xã ban hành nhiều nghị quyết chuyên đề để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ trên. Đến nay, diện mạo đô thị thị xã ngày càng thay đổi theo hướng văn minh, hiện đại. Toàn thị xã xây dựng mới và nâng cấp được 44,7km đường thôn, tổ dân phố, tăng 154% so với nhiệm kỳ trước. Các cơ sở giáo dục, y tế, thể dục, thể thao, cơ sở vật chất của các cơ quan đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị – xã hội được đầu tư, nâng cấp. Hệ thống điện, cấp thoát nước của thị xã tiếp tục được mở rộng, xây dựng mới 45,88km đường điện chiếu sáng, tăng 46% so với nhiệm kỳ trước. Trên 70% số tuyến đường trục chính của thị xã có điện chiếu sáng; 100% số hộ dân được dùng điện lưới quốc gia, trên 95% số hộ được sử dụng nước máy; 100% số hộ được dùng nước sạch hợp vệ sinh. Đến nay, thị xã hoàn thành 28/48 tiêu chí đô thị loại III.

Với những bước cải cách hành chính mạnh mẽ, cùng chính sách thu hút đầu tư cởi mở, thông thoáng, nên Hồng Lĩnh trở thành một điểm đến có sức hút lớn đối với các nhà đầu tư thuộc mọi thành phần kinh tế trong các lĩnh vực phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ và du lịch. Tổng nguồn vốn đầu tư toàn xã hội trong 5 năm qua đạt 3.213,3 tỷ đồng, gấp 3,3 lần so với nhiệm kỳ trước. Đến nay, trên địa bàn thị xã có 270 doanh nghiệp và chi nhánh đại diện, 27 hợp tác xã. Quy mô vốn đăng ký của doanh nghiệp tăng khá so với đầu nhiệm kỳ, bình quân đạt 5,1 tỷ đồng/doanh nghiệp. Công tác xã hội hóa trong đầu tư đạt kết quả tốt, sử dụng có hiệu quả nguồn vốn từ cơ chế tài chính đặc thù và huy động được nhiều nguồn vốn khác để phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội và chỉnh trang đô thị theo hướng văn minh, hiện đại.

Sau 5 năm, kinh tế của thị xã phát triển nhanh, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất các ngành kinh tế bình quân hàng năm đạt 16,1%, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực: Công nghiệp – xây dựng chiếm 38,64%; thương mại – dịch vụ chiếm 55%; nông, lâm nghiệp và thủy sản chỉ còn 6,36%. Thu nhập bình quân đầu người năm 2014 đạt 34 triệu đồng, năm 2015 ước đạt 39 triệu đồng; thu ngân sách trên địa bàn tăng bình quân hằng năm trên 22,9%, theo đó năm 2014 đạt 122,3 tỷ đồng, gấp 2,48 lần so với năm 2010 và dự kiến năm 2015 đạt trên 140 tỷ đồng, vượt 16,7% so với mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ V đề ra.

Thị xã là địa phương đi đầu trong thực hiện hiệu quả Chương trình Mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới, đưa xã Thuận Lộc trở thành 1 trong 7 xã nông thôn mới về đích đầu tiên của tỉnh Hà Tĩnh, được Thủ Tướng Chính phủ tặng bằng khen. Lĩnh vực văn hoá – xã hội tiếp tục chuyển biến tích cực, đời sống tinh thần của nhân dân nâng lên rõ rệt. Các thiết chế văn hóa được đầu tư xây dựng khá toàn diện. Hằng năm, thị xã dành 35 – 37% ngân sách chi đầu tư phát triển cho sự nghiệp giáo dục – đào tạo, với 85% số trường trên địa bàn thị xã đạt chuẩn quốc gia. Trong 5 năm qua, các cơ sở dạy nghề trên địa bàn đã đào tạo nghề cho trên 5.300 lao động, tỷ lệ lao động qua đào tạo năm 2014 đạt trên 59%, dự kiến năm 2015 đạt 65%, giải quyết việc làm mới cho 2.556 lao động, giảm tỷ lệ lao động thất nghiệp. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 6,65% năm 2010 xuống còn 3,22% năm 2014 (dự kiến hết năm 2015, số hộ nghèo giảm xuống dưới 3%, đạt chỉ tiêu nghị quyết đại hội nhiệm kỳ trước đề ra).

Ban Thường vụ Thị uỷ xác định, công tác xây dựng Đảng phải gắn chặt với thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu các cấp ủy, chính quyền, nên tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và từng cán bộ, đảng viên thực hiện nghiêm, hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, gắn với Chỉ thị số 03-CT/TW, của Bộ Chính trị, về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và các Chỉ thị số 35-CT/TU, Kết luận số 05-KL/TU, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh, góp phần làm chuyển biến mạnh mẽ, thay đổi tư duy, cách nghĩ, cách làm, hành động, sự gương mẫu đi đầu trong thực thi nhiệm vụ và về rèn luyện lối sống, đạo đức của cán bộ, đảng viên. Công tác xây dựng Đảng và củng cố hệ thống chính trị cơ sở của thị xã đạt kết quả toàn diện. Các tổ chức cơ sở đảng giữ vững và phát huy vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở. Việc xây dựng và thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở đem lại kết quả tích cực, dân chủ trong Ðảng và trong xã hội được mở rộng. Hằng năm, thị xã có trên 85% tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch, vững mạnh, trong đó 100% số đảng bộ phường, xã đạt trong sạch, vững mạnh. Đảng bộ Thị xã Hồng Lĩnh nhiều năm đạt danh hiệu đảng bộ trong sạch, vững mạnh…

Nhìn lại nhiệm kỳ vừa qua, từ những thành tựu cũng như hạn chế, có thể rút ra một số bài học kinh nghiệm sau:

Thứ nhất, thường xuyên quan tâm xây dựng Đảng bộ vững mạnh toàn diện cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, xây dựng sự đoàn kết, thống nhất cao trong Đảng bộ, trước hết là trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Thị ủy, trên cơ sở các nguyên tắc và Điều lệ Đảng. Phát huy cao độ dân chủ trong Đảng, trong cơ quan nhà nước, làm hạt nhân thúc đẩy phát huy dân chủ trong xã hội, gắn với xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng mối quan hệ mật thiết, gắn bó giữa các tổ chức đảng, đảng viên với nhân dân.

Thứ hai, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa chính quyền, doanh nghiệp, cộng đồng dân cư, đặc biệt là lợi ích của người dân. Trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, phải dựa vào nhân dân, phát huy dân chủ, tính chủ động, sáng tạo của quần chúng, tôn trọng, lắng nghe ý kiến của nhân dân. Tạo môi trường thuận lợi nhất để thu hút các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh đầu tư xây dựng và sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thị xã.

Thứ ba, xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị, phẩm chất, năng lực công tác; phát huy vai trò, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt, nhất là người đứng đầu phải thực sự gương mẫu, có tầm nhìn chiến lược, năng động, sáng tạo, sâu sát cơ sở, có tính quyết đoán cao, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trước tổ chức, trước nhân dân.

Phát huy những kết quả đạt được, trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng bộ thị xã Hồng Lĩnh phấn đấu luôn đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu. Tập trung lãnh đạo thực hiện ba khâu đột phá: Phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội, cải thiện môi trường đầu tư để thu hút các doanh nghiệp, hợp tác xã, thu hút các dự án lớn về sản xuất, kinh doanh trên địa bàn; đẩy mạnh xây dựng và phát triển đô thị, hình thành nếp sống văn hóa, văn minh đô thị trong các tầng lớp nhân dân; thực hiện tốt cải cách hành chính, xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức và quá trình hội nhập quốc tế. Xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả chương trình phát triển đô thị Hồng Lĩnh giai đoạn 2015 – 2020 và những năm tiếp theo.

Nắm chắc những vận hội mới từ sự phát triển của đất nước và tỉnh Hà Tĩnh trong thời gian tới, thị xã Hồng Lĩnh tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân, huy động hiệu qủa các nguồn lực, để tự tin bước vào nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ mới với quyết tâm xây dựng thị xã phát triển nhanh, bền vững, trở thành đô thị loại III vào năm 2020./.

HOÀNG VĂN QUẢNG – Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND Hồng Lĩnh

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP