Kinh tế

Hết quý 2, Quỹ Bình ổn giá xăng dầu âm gần 500 tỷ đồng

Bộ Tài chính vừa công khai thông tin về tình hình trích lập, sử dụng và lãi phát sinh trên số dư Quỹ Bình ổn giá xăng dầu Quý II/2019.

Tổng số sử dụng Quỹ Bình ổn giá trong Quý II năm 2019 (từ ngày 1/4/2019 đến hết ngày 30/6/2019) là 1.706 tỷ đồng. Ảnh Internet.

Theo đó, số dư Quỹ Bình ổn giá đến hết Quý II năm 2019 (đến hết ngày 30/6/2019) là âm 499,9 tỷ đồng. Tổng số trích Quỹ Bình ổn giá trong Quý II năm 2019 (từ ngày 1/4/2019 đến hết ngày 30/6/2019) là 1.826 tỷ đồng.

Theo Bộ Tài chính, tổng số sử dụng Quỹ Bình ổn giá trong Quý II năm 2019 (từ ngày 1/4/2019 đến hết ngày 30/6/2019) là 1.706 tỷ đồng. Lãi phát sinh trên số dư Quỹ Bình ổn giá dương trong Quý II năm 2019 là hơn 1 tỷ đồng. Lãi phát sinh trên số dư Quỹ Bình ổn giá âm trong Quý II năm 2019 là 252 triệu đồng.

Được biết, trước đó, số dư Quỹ Bình ổn giá tại thời điểm 31/12/2018 là 3.504 tỷ đồng. Số dư Quỹ Bình ổn giá đến hết Quý I năm 2019 (đến hết ngày 31/3/2019) là âm 620,643 tỷ đồng.

Theo thống kê của Bộ Tài chính, tính đến thời điểm 30/6/2019, trong tổng số 28 thương nhân kinh doanh xăng dầu đầu mối có 14 thương nhân kinh doanh xăng dầu đầu mối có số dư dương Quỹ Bình ổn giá xăng dầu.

Trong đó, Tổng Công ty Xăng dầu Quân đội có số dư lớn nhất là 203.022 tỷ đồng. Tiếp đến là Công ty TNHH Một thành viên Dầu khí TP. Hồ Chí Minh (Saigon petro) với số dư 91.408 tỷ đồng. Đứng thứ ba là Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) với số dư 53.534 tỷ đồng.

Bên cạnh đó có 14 đơn vị kinh doanh xăng dầu âm Quỹ Bình ổn giá Xăng dầu. Trong đó Tổng Công ty dầu Việt Nam (PVOil) có số âm Quỹ lớn nhất (- 533.256 tỷ đồng); công ty Xuất nhập khẩu Thanh Lễ với số dư quỹ là - 62.448 tỷ đồng.

Tác giả: Thùy Linh

Nguồn tin: Báo Hải quan

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP