Lao Động - Việc Làm

Hà Tĩnh tạm dừng tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển

hatinh24h
Giao dịch “một cửa” ở UBND TP Hà Tĩnh

Văn bản vừa được UBND tỉnh ban gửi giám đốc (thủ trưởng) các sở, ban, ngành; chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã nhằm chấn chỉnh việc tuyển dụng, quản lý, sử dụng công thức trong cơ quan hành chính.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu giám đốc các sở, thủ trưởng các ban/ngành, chủ tịch UBND các huyện/thành phố/thị xã tạm dừng việc đề nghị tiếp nhận viên chức, người có kinh nghiệm công tác, cán bộ, công chức cấp xã vào công chức hành chính cấp huyện trở lên không qua thi tuyển.

Trường hợp đặc biệt do yêu cầu về nhiệm vụ hoặc công tác cán bộ thì giám đốc sở, thủ trưởng ban/ngành, chủ tịch UBND cấp huyện cáo cáo UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) và giao Sở Nội vụ tổng hợp báo cáo xin chủ trương UBND tỉnh trước khi thực hiện quy trình, thủ tục đề nghị tiếp nhận theo quy định.

H.X/baohatinh.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP