Tin

Hà Tĩnh: Quản lý chặt hoạt động dịch vụ tư vấn du học

Vì vậy, công tác quản lý dịch vụ tư vấn du học trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh từ năm 2016 vẫn được Sở GD&ĐT duy trì, không có gì thay đổi so với các năm trước.

Sở GD&ĐT Hà Tĩnh cho biết: Sở GD&ĐT có nhiệm vụ tiếp tục giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước đối với các tổ chức dịch vụ đưa người đi đu học tự túc ở ngoài nước theo quy định của pháp luật.
Hà Tĩnh: Quản lý chặt hoạt động dịch vụ tư vấn du học
Hà Tĩnh: Quản lý chặt hoạt động dịch vụ tư vấn du học

Các đơn vị đã được Sở GD&ĐT cấp phép hoạt động trước ngày 1/7/2016, được phép rút tiền ký quỹ theo đúng quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại Công văn số 8310/NHNN-TT ngày 7/11/2014.

Kể từ ngày 01/7/2016, các tổ chức và cá nhân có nhu cầu kinh doanh dịch vụ tư vấn du học trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, phải nộp hồ sơ đăng ký đặt trụ sở và hoạt động dịch vụ tư vấn du học (không phải ký quỹ) về Sở GD&ĐT Hà Tĩnh theo quy định tại Thông tư số 10/2014/TT-BDGĐT.

Hàng năm, Sở GD&ĐT sẽ phối hợp với Công an tỉnh, các cơ quan liên quan tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động của các tổ chức dịch vụ tư vấn du học trên địa bàn tỉnh; xử lý các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật; định kỳ gửi kết quả thanh tra, kiểm tra về Bộ GD&ĐT, UBND tỉnh theo quy định.

Lập Phương

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP