Tin Hà Tĩnh

Hà Tĩnh cho vay hỗ trợ người chấp hành xong án phạt tù

Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh Hà Tĩnh hướng dẫn trình tự, hồ sơ và thủ tục cho vay đối với người chấp hành xong án phạt tù, cơ sở sản xuất, kinh doanh có sử dụng lao động là người chấp hành xong án phạt tù, kỳ hạn trả nợ, mức trả nợ đảm bảo đúng quy định, đơn giản, rõ ràng, dễ thực hiện…

Tín dụng với người chấp hành xong án phạt tù, góp phần tạo việc làm, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù ổn định cuộc sống, tái hòa nhập với cộng đồng

Ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ký ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg ngày 17/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù...

Mục đích của kế hoạch nhằm triển khai thực hiện kịp thời, có hiệu quả Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg, cụ thể hóa chủ trương, chính sách nhân văn, nhân đạo của Đảng, Nhà nước; giúp người chấp hành xong án phạt tù và cơ sở sản xuất, kinh doanh có sử dụng người lao động là người chấp hành xong án phạt tù được tiếp cận vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) để tạo việc làm, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù ổn định cuộc sống, không tái phạm tội và vi phạm pháp luật, tái hòa nhập cộng đồng bền vững, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Hà Tĩnh…

Theo đó, công an tỉnh Hà Tĩnh có trách nhiệm tổ chức tuyên truyền rộng rãi, phổ biến các nội dung Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg bằng hình thức đăng tải trên các phương tiện truyền thông, cổng thông tin điện tử của tỉnh, trang thông tin điện tử của các sở, ban, ngành, hệ thống truyền thanh của các xã, phường, thị trấn để nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức xã hội và nhận thức của các tầng lớp Nhân dân, đặc biệt là các cá nhân người chấp hành xong án phạt tù và các cơ sở sản xuất, kinh doanh có sử dụng lao động là người chấp hành xong án phạt tù.

NHCSXH chi nhánh Hà Tĩnh hướng dẫn trình tự, hồ sơ và thủ tục cho vay đối với người chấp hành xong án phạt tù, cơ sở sản xuất, kinh doanh có sử dụng lao động là người chấp hành xong án phạt tù, kỳ hạn trả nợ, mức trả nợ đảm bảo đúng quy định, đơn giản, rõ ràng, dễ thực hiện. Đồng thời hướng dẫn nghiệp vụ cho vay như quy trình cho vay, thu nợ, thu lãi, xử lý nợ bị rủi ro của NHCSXH ủy thác cho các tổ chức chính trị xã hội…

Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với các cơ quan báo chí, truyển thông trên địa bàn tỉnh và hệ thống thông tin cơ sở đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg; tạo điều kiện cho người chấp hành xong án phạt tù và các cơ sở sản xuất, kinh doanh có sử dụng lao động là người chấp hành xong án phạt tù được tiếp cận thông tin và vay vốn của NHCSXH…

UBND tỉnh đề nghị Trại giam Xuân Hà (Bộ Công an), tổ chức tuyên truyền chính sách cho vay vốn của Chính phủ cho số phạm nhân đang chấp hành án tại Trại giam và đưa nội dung này vào chương trình giáo dục “đầu ra” cho phạm nhân sắp chấp hành xong án phạt tù…

UBND tỉnh cũng đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cấp tỉnh phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền sâu rộng Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg; Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, đoàn viên, hội viên thực hiện tốt việc nhận ủy thác, quản lý hoạt động tín dụng, chú trọng công tác kiểm tra, giám sát và hướng dẫn tổ tiết kiệm và vay vốn thực hiện đầy đủ quy ước hoạt động, nội dung thỏa thuận với ngân hàng; hướng dẫn, giám sát hộ vay sử dụng vốn đúng mục đích, hiệu quả.

Tác giả: Nghi Lộc

Nguồn tin: thoibaonganhang.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP