Quốc hội khóa XIV

Duyệt nội dung Đại hội Đảng bộ huyện Hương Khê

Hương Khê cũng phải quan tâm hơn nữa đến việc xây dựng đời sống văn hóa cho vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc; có biện pháp cụ thể để khai thác tiềm năng du lịch ; cần tập trung đẩy mạnh công tác cải cách hành chính và quán triệt nghiêm kỷ luật, kỷ cương làm việc; tăng cường giáo dục, nâng cao ý thức trách nhiệm cho cán bộ, nhân dân về bảo vệ an ninh biên giới.

Đó là ý kiến chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Kim Cự tại buổi duyệt nội dung Đại hội Đảng bộ huyện Hương Khê, nhiệm kỳ 1015 – 2020. Dự buổi làm việc có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Nam Hồng; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn.
Tham gia phát biểu ý kiến sau khi nghe báo cáo chính trị của Ban Thường vụ huyện Hương Khê, nhiều đại biểu cho rằng, trong báo cáo chính trị và trong định hướng chung, Ban Thường vụ huyện Hương Khê cần tập trung làm “đậm” hơn về lĩnh vực nông – lâm nghiệp, có các giải pháp để khai thác tốt các tiềm năng, lợi thế về rừng và các loại cây con đặc sản; quyết liệt hơn trong thực hiện tái cơ cấu ngành.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với huyện Hương Khê về công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Kết luận buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Võ Kim Cự cho rằng nhiệm kỳ qua Đảng bộ, Nhân dân Hương Khê đã nổ lực phấn đấu và đạt thành tích trên một số lĩnh vực. Tuy nhiên từ thực tiễn tiềm năng, lợi thế của địa phương thì kết quả còn khiêm tốn, hầu hết các chỉ tiêu đạt thấp, tỷ lệ hộ nghèo lớn; tăng trưởng kinh tế thấp, đời sống nhân dân thấp thua so với các địa phương khác.

Tình trạng đơn thư khiếu nại, tố cáo kéo dài, vượt cấp vẫn xẩy ra; tình trạng tranh chấp, lấn chiếm đất rừng chưa được xử lý dứt điểm, một số vụ việc phát sinh tiềm ẩn về nguy cơ an ninh trật tự. Bí thư Tỉnh ủy cho rằng nguyên nhân chủ yếu là do công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành chưa khoa học, thiếu sâu sát có biểu hiện né tránh dẫn đến tụt hậu.

Bí thư Tỉnh ủy Võ Kim Cự nhấn mạnh, nội dung báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ huyện Hương Khê, nhiệm kỳ 1015 – 2020 phải hết sức sâu sắc, cụ thể, đánh giá đúng thực tế không được tô hồng hay bôi đen, từ đó đề ra các giải pháp căn cơ tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế, xã hội. Mục tiêu trọng tâm, xuyên suốt trong 5 năm tới của  huyện Hương Khê là phải tập trung nêu cao tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới; tập trung các nguồn lực khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế để nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Trên cơ sở gắn chặt với 5 đề án trọng tâm, tổng thể của tỉnh, Hương Khê cần chuyển dịch mạnh mẽ cây trồng, vật nuôi theo hướng tạo liên kết chuỗi trong từng sản phẩm, phát triển mạnh hàng hóa nông nghiệp chủ lực như: Lợn, bò, hươu; Bưởi Phúc Trạch, Cam Khe Mây, Cây lấy gỗ …

Hương khê là địa phương hội tụ nhiều thế mạnh mà các địa phương khác không có được. Bên cạnh tiềm năng về đất đai, về tài nguyên rừng thì giao thông đường bộ, đường sắt thuận lợi cho phát triển thương mại, dịch vụ. Đây là yếu tố quan trọng để gắn sản xuất hàng hóa lớn với công nghiệp chế biến nông, lâm sản và gia súc, gia cầm nhằm tạo ra giá trị cao. Cần chú trọng phát triển kinh tế vườn theo hướng vừa tập trung, vừa phân tán tiến tới đồng nhất một loại giống, một công nghệ, một quy trình để tạo ra cùng loại một sản phẩm.

Để thực hiện thắng lợi 3 mũi đột phá trong phát triển kinh tế: Nông nghiệp; dịch vụ thương mại, du lịch và tiểu thủ công nghiệp Bí thư Tỉnh ủy Võ Kim Cự lưu ý, Hương Khê cần tập trung vào phát triển sản xuất, mỗi năm mỗi xã phải phát triên từ 3 – 5 doanh nghiệp; 4 – 7 hợp tác xã nhằm tạo ra sản xuất lớn, hàng hóa lớn theo hướng: Doanh nghiệp hóa sản phẩm, xã hội hóa đầu tư…

Về lĩnh vực xã hội, Bí thư Tỉnh ủy Võ Kim Cự cho rằng: Báo cáo chính trị chưa đánh giá đúng tầm do đó cần khẳng định tập trung đầu tư các nguồn lực cho văn hóa xã hội ngang tầm với phát triển kinh tế, tập trung vào giáo dục đạo đức lối sống, giáo dục khoa học kỷ thuật; xây dựng thiết chế văn hóa làng xã, văn hóa dòng họ và văn hóa hội nhập. Vì văn hóa là nền tảng tạo đà cho kinh tế – xã hội phát triển bền vững.

Bí thư Tỉnh ủy Võ Kim Cự khẳng định Hương Khê phải luôn lấy công tác xây dựng đảng làm nhiệm vụ then chốt. Tập trung cao cho công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng khối đoàn kết thống nhất, nâng cao nhận thức, ý thức, tâm huyết, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Tăng cường kiểm tra, giám sát gắn với trách nhiệm cá nhân, người đứng đầu, tiến tới xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên tâm huyết, trách nhiệm, tận tụy phục vụ nhân dân.

Văn Sơn/HTTV

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP