Lao Động - Việc Làm

Đưa ra khỏi biên chế các đối tượng không đáp ứng yêu cầu công việc

Tại hội nghị, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức – Biên chế, Bộ Nội vụ Nguyễn Văn Lượng trình bày nội dung Nghị định 108 của Chính phủ và Thông tư liên tịch số 01 của Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 108 của Chính phủ liên quan đến chính sách tinh giản biên chế.

Chiều 10/7, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn chủ trì hội nghị triển khai chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định số 108 của Chính phủ và công bố thủ tục hành chính. Đại diện Bộ Nội vụ và Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y dự hội nghị.

Theo đó, UBND tỉnh đã triển khai Kế hoạch thực hiện nhằm đảm bảo tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị được tinh gọn, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả, từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đồng thời đưa ra khỏi biên chế những người dôi dư không đáp ứng yêu cầu công việc.

Cũng tại hội nghị, Sở Tư pháp đã báo cáo kết quả công tác cắt giảm thủ tục hành chính. Theo đó, với mục tiêu cắt giảm 1/3 thành phần hồ sơ và 1/2 thời gian giải quyết các thủ tục hành chính, Sở Nội vụ phối hợp Sở Tư pháp đã hướng dẫn, đôn đốc các sở, ngành rà soát, xây dựng kế hoạch đơn giản hóa thủ tục hành chính. Hiện toàn tỉnh đã cắt giảm 1.203/4.955 thành phần hồ sơ (đạt 24%). Tổng số thời hạn giải quyết được cắt giảm trên tổng số thời hạn giải quyết theo quy định là 10.152 ngày/16.983 ngày.

Đến nay, việc rà soát, công bố các thủ tục hành chính theo chỉ đạo của UBND tỉnh cơ bản đã hoàn thành. Các đơn vị đã trình UBND tỉnh ban hành 31 quyết định công bố 1.311 thủ tục hành chính, trong đó cấp tỉnh 1.013 thủ tục hành chính, cấp huyện 215, cấp xã là 83 thủ tục hành chính.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn: Phải xem việc triển khai thực hiện Nghị định 108 của Chính phủ là nhiệm vụ chính trị trọng tâm

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn yêu cầu các cấp, ngành nghiên cứu thật sâu Nghị định 108 của Chính phủ để nhanh chóng quán triệt, triển khai Kế hoạch của UBND tỉnh xuống tận cơ sở. Cấp ủy các cấp cần nâng cao ý thức trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, coi việc triển khai thực hiện Nghị định 108 của Chính phủ là nhiệm vụ chính trị trọng tâm thời gian tới.

Sở Tài chính phối hợp với Sở Nội vụ nghiên cứu kỹ để đảm bảo chế độ chính sách cho cán bộ, viên chức, tránh sai sót. Các sở, ngành, địa phương phải quán triệt đến tận đối tượng nằm trong diện tinh giản biên chế trước ngày 20/7/2015; thường xuyên tổ chức soát xét, kiểm tra việc thực hiện tinh giản biên chế cũng như cải cách hành chính tại địa phương.

Cũng tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương, đơn vị chuẩn bị tốt công tác Đại hội Đảng cấp huyện, cấp tỉnh; tiếp tục đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM; chú trọng công tác phòng chống hạn, phòng cháy,chữa cháy rừng; đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng; tập trung cao cho công tác thu ngân sách; dự báo, nắm chắc tình hình nhằm đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, nhất là tại các khu vực trọng điểm.

Minh Giang/HTTV

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP