Quốc hội khóa XIV

Công bố kết quả bầu cử đại biểu HĐND TP Hà Tĩnh khóa XX, nhiệm kỳ 2016 – 2021

Ngày 27/5/2016, Ủy ban bầu cử TP Hà Tĩnh đã có Nghị quyết số 02/NQ-UBBC về việc công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hà Tĩnh khóa XX, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP