Truyền thống - Phát triển

Công an Hương Sơn: 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành

Chặng đường 70 năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ kính yêu, Công an huyện Hương Sơn luôn phấn đấu vượt lên mọi khó khăn, thách thức, chiến đấu dũng cảm, lập công xuất sắc, xứng đáng là lực lượng trung thành, tin cậy của Đảng bộ và nhân dân huyện Hương Sơn.

Lễ ra quân mở đợt cao điểm trấn áp tội phạm

Những ngày đầu mới được thành lập, giữa muôn vàn khó khăn, thiếu thốn, vừa phải xây dựng lực lượng khi còn non trẻ, vừa làm hậu phương cho tiền tuyến, lại gánh vác trọng trách to lớn đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, nhưng cùng với nhiệt huyết sục sôi của lực lượng Công an cả nước, với sự đùm bọc, yêu thương của quần chúng nhân dân, Công an Hương Sơn đã kiên cường bám đất, bám dân, xây dựng cơ sở cách mạng, diệt ác trừ gian, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu phá hoại của các tổ chức phản động, bảo vệ các địa bàn trọng điểm của huyện và tỉnh nhà, góp phần giữ vững TTATXH đảm bảo mạch máu giao thông, thông suốt để chi viện cho miền Nam góp sức cùng cả nước đánh thắng hai đế quốc xâm lược; giải phóng miền Nam thống nhất Tổ quốc. Công an huyện Hương Sơn đã cử hàng chục cán bộ, chiến sĩ chi viện cho an ninh miền Nam làm nhiệm vụ quốc tế, tăng cường hàng chục cán bộ, chiến sĩ cho an ninh các tỉnh biên giới phía Bắc bảo vệ ANTQ. Những chiến công đặc biệt xuất sắc của lực lượng công an Hương Sơn đã góp phần tô thắm thêm trang sử vàng của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam và thắng lợi vĩ đại của cuộc kháng chiến chống thực dân xâm lược, giải phóng dân tộc.

Trong giai đoạn đổi mới, Công an Hương Sơn tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm, các hành vi vi phạm pháp luật khác. Đồng thời, nâng cao công tác phục vụ nhân dân, góp phần xây dựng mối quan hệ mật thiết giữa lực lượng Công an với nhân dân, làm chỗ dựa vững chắc, là nền tảng của sức mạnh thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn huyện. Tích cực đấu tranh và làm thất bại mọi âm mưu của các lực lượng phản động trong và ngoài nước, không để phát sinh, tồn tại “điểm nóng” về an ninh trật tự.

Công an Hương Sơn huấn luyện Công an xã, thị trấn

Công an huyện Hương Sơn đã làm tốt công tác nắm tình hình kịp thời tham mưu cấp uỷ, chính quyền các cấp, phối hợp chặt chẽ với các ngành, các đoàn thể quần chúng nhất là với Quân đội nhân dân và các ngành trong khối nội chính, triển khai các mặt công tác phòng ngừa đấu tranh góp phần làm thất bại âm mưu “Diễn biến hoà bình” của các thể lực thù địch bảo vệ vững chắc an ninh Biên giới, an ninh nội địa. Là lực lượng nòng cốt xung kích trực tiếp giải quyết các điểm mâu thuẫn tranh chấp trong nội bộ nhân dân và đảm bảo an ninh nông thôn, an ninh trật tự trên toàn tuyến địa bàn. Chủ động tham mưu cấp uỷ, chính quyền các cấp có kế hoạch phương án cụ thể và phân công lực lượng triển khai thực hiện tốt các yêu cầu nhiệm vụ trong các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, ngành và của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp. Lực lượng Công an huyện đã tập trung chỉ đạo khám phá hàng trăm vụ án, kinh tế, hình sự, ma tuý, triệt phá nhiều ổ nhóm tội phạm hoạt động có vũ khí đem lại cuộc sống bình yên cho nhân dân, bảo vệ vững chắc ANQG đảm bảo TTATXH về TTATXH, giữ vững sự ổn định chính trị, phục vụ tốt việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của huyện nhà.

Trải qua 70 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, lực lượng Công an huyện Hương Sơn đã kế thừa, phát huy truyền thống cách mạng hào hùng của các thế hệ cha anh đi trước, hun đúc nên truyền thống cách mạng cao đẹp của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam nói chung, để lập nên nhiều thành tích vẻ vang. Công an huyện Hương Sơn đã được Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, UBND tỉnh tặng nhiều phần thưởng cao quý ;đặc biệt năm 2005, Công an huyện được Nhà nước phong tặng danh hiệu đơn vị “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân trong thời kỳ đổi mới… đó là nguồn động viên cổ vũ mạnh mẽ để các thế hệ cán bộ chiến sĩ Công an huyện Hương Sơn kế tiếp học tập và không ngừng phát huy, lập nên nhiều chiến công hơn nữa trong sự nghiệp đảm bảo an ninh trật tự, góp sức xây dựng quê hương, đất nước.

Tình hình thế giới và khu vực đang có nhiều diễn biến phức tạp: chiến tranh cục bộ, xung đột vũ trang, xung đột dân tộc, tôn giáo, hoạt động khủng bố… xảy ra ở nhiều nơi, tính chất ngày càng phức tạp. Trong nước, bên cạnh những thời cơ thuận lợi, chúng ta cũng gặp không ít những khó khăn, thử thách. Các thế lực thù địch tiếp tục đẩy mạnh chiến lược “diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ, chúng lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền để kích động, hỗ trợ các phần tử phản động, chống đối gây mất ổn định chính trị. Tình hình tham nhũng tiêu cực, sự xuất hiện của tội phạm mới và hoạt động của bọn tội phạm có tổ chức, tội phạm ma tuý tệ nạn xã hội, trật tự an toàn giao thông vẫn là mối quan tâm của toàn xã hội. Nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội đặt ra hết sức nặng nề.

Thu hồi vũ khí, vật liệu nổ

Trước tình hình đó, Công an Hương Sơn tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật làm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức sâu sắc công tác bảo vệ an ninh trật tự. Tăng cường công tác vận động nhân dân, dựa vào nhân dân để nắm tình hình, kịp thời phát hiện, đấu tranh ngăn chặn mọi âm mưu và hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch và bọn tội phạm, bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại, có đủ sức mạnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự trong tình hình mới. Chú trọng công tác xây dựng Đảng trong lực lượng Công an cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, giáo dục đội ngũ cán bộ, chiến sĩ Công an có bản lĩnh chính trị vững vàng, có ý chí chiến đấu và tinh thần cách mạng tiến công, kỷ luật chặt chẽ. Đẩy mạnh tự phê bình và phê bình, tăng cường đoàn kết nội bộ. Thực hiện tốt việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đẩy mạnh phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, phong trào “CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” và các phong trào thi đua yêu nước khác. Tổ chức tốt đời sống văn hoá và tinh thần trong lực lượng CAND theo hướng thiết thực, có hiệu quả.

Phối hợp với các cơ quan chức năng bắt giữ tiêu thụ hàng cấm

Phát huy truyền thống vẻ vang của CAND trong 70 năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành, đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân trong thời kỳ đổi mới, Công an Hương Sơn quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, giữ vững an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi thúc đẩy kinh tế – xã hội huyện nhà phát triển tất cả vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

Đại tá Dương Văn Trường

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP